Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020 v 8:00 hodin slavnostním shromážděním na školní zahradě.

 

 

V době shromáždění a pobytu v areálu školy žádáme rodiče i žáky o dodržování hygienických opatření (mimořádné opatření MZČR - MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN- roušky, desinfekce, rozestupy). Dbejte pokynů zaměstnanců školy.

 

Po zahájení se přesunou žáci s třídními učiteli do tříd podle pokynů tak, aby byly dodrženy bezpečné vzdálenosti a třídy se nemísily. Žáky 0., 1. a 2. ročníků doprovodí rodiče a společně se zúčastní úvodní hodiny a třídní schůzky. Na zákonné zástupce žáků ostatních ročníků se budeme těšit v jiné dny. Termíny upřesní třídní učitelé.

Před vstupem do budovy je nutné zakrýt dýchací cesty a použít desinfekci na ruce.

S sebou roušky, elán a radost.

 

Těšíme se na vás.

Za pedagogický sbor 

                                  Vladimíra Šavrdová

                                        ředitelka školy