Pracovníci školy

Ředitelka školy - Mgr. Vladimíra Šavrdová


Zástupce ředitelky - Mgr. Veronika Albertová, DiS.


Výchovný poradce - Mgr. Klára Vacková

Školní metodik prevence - Mgr. Lenka Třešňáková

 

Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví I. st.

0.A  Mgr. Jana Kostenková, as. pedagoga Andrea Hýlová

0.B  Mgr. Pavla Hrušková, as .pedagoga Růžena Heřmánková

1.    Mgr. Věra Zemanová, as. pedagoga Olga Kulhavá

2.    Mgr. Jindra Ratajová, as. pedagoga Jan Macháček, DiS.

3.A  Mgr. Klára Vacková, as. pedagoga Iva Brašna

3.B  Mgr. Veronika Švejdarová, DiS., as. pedagoga Jana Víšková

4.    Mgr. Jaroslava Punčochářová, as. pedagoga Mgr. Klára Vacková

5.    Mgr. Veronika Albertová, DiS., as. pedagoga Ivana Anastasová

Třídnictví II. st.

6. + 7. Mgr. Michal Materna, as.  pedagoga Jaroslava Vieweghová, as. pedagoga Matěj Zralý

8. + 9. Mgr. Lenka Třešńáková

 


Vychovatelé ŠD

  Dana Kotlářová, Martina Rašková, Jan Macháček, DiS.


Vyučující bez třídnictví

Mgr. Lada Vargová, DiS.

Klára Majtánová

Mgr. Radka Macháčková

Dana Kotlářová 

Martina Rašková

Mgr. Petra Havlová

 

 

 

Školní psycholog

Mgr. Romana Justová

 

Mateřská škola

1.oddělení - Mgr. Hana Daňková - vedoucí učitelka MŠ

                            Blanka Rybářová

Radka Tichá - asistent pedagoga

Veronika Kotěrová - asistent pedagoga

2. oddělení - Mgr. Petra Jiroušková

                      Mgr. Jana Kohoutková

Ilona Horká - asistent pedagoga

Mgr. Petra Havlová - logoped MŠ

 

Kontakty na pedagogické pracovníky:     jmeno.prijmeni@zs-mszainvalidovnou.cz
 

 

Provozní pracovníci

Hospodářka školy - Marie Bílková
školník ZŠ - Pavel Kopecký
školník MŠ - Miluše Dvořáková

uklízečky Petra Ficová, Martina Telváková, David Pokorný