Pracovníci školy

Ředitelka školy - Mgr. Vladimíra Šavrdová


Zástupce ředitelky - Mgr. Lada Vargová, DiS.


Výchovný poradce - Mgr. Klára Vacková

Školní metodik prevence - Mgr. Lada Vargová, DiS.

 

Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví I. st.

0.A  Mgr. Pavla Hrušková, as .pedagoga Růžena Heřmánková

0.B  Mgr. Jana Kostenková, as .pedagoga Andrea Hýlová

1.    Mgr. Věra Zemanová, as. pedagoga Olga Kulhavá

2.    Mgr. Veronika Albertová, DiS., as. pedagoga Ivana Anastasová

3.    Mgr. Jindra Ratajová, as. pedagoga Jan Macháček, DiS.

4.A  Mgr. Klára Vacková, as. pedagoga Iva Brašna

4.B  Mgr. Veronika Švejdarová, DiS., as. pedagoga Jana Víšková

5.    Mgr. Jaroslava Punčochářová

Třídnictví II. st.

7. +  8. Mgr. Radka Macháčková, as. pedagoga Matěj Zralý, Josef Loyda

6. + 9. Mgr. Lenka Třešńáková

 


Vychovatelé ŠD

  Dana Kotlářová, Martina Rašková, Jan Macháček, DiS., Růžena Heřmánková


Vyučující bez třídnictví

Mgr.Vladimíra Šavrdová

Mgr. Lada Vargová, DiS.

Klára Majtánová

Dana Kotlářová 

Karolína Říhová

Martina Rašková

Mgr. Petra Havlová

 

 

 

Školní psycholog

Mgr. Romana Justová

 

Mateřská škola

1.oddělení - Mgr. Petra Jiroušková  - vedoucí učitelka MŠ

                            Blanka Rybářová

Jana Niklová - asistent pedagoga

 

2. oddělení -   Mgr. Jana Kohoutková

                       Bc. Iveta Kašpárková

Veronika Kotěrová - asistent pedagoga

 

Mgr. Petra Havlová - logoped MŠ

 

Kontakty na pedagogické pracovníky:     jmeno.prijmeni@zs-mszainvalidovnou.cz
 

 

Provozní pracovníci

Hospodářka školy - Marie Bílková
školník ZŠ - Pavel Kopecký
školník MŠ - Miluše Dvořáková

uklízečky Petra Ficová, Martina Telváková, David Pokorný