Pracovníci školy

Ředitelka školy - Mgr. Vladimíra Šavrdová
Zástupce ředitelky - Mgr. Veronika Albertová, DiS.
Výchovný poradce - Mgr. Klára Vacková

Školní metodik prevence - Mgr. Lenka Třešňáková

Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví I. st.

0.A  Mgr. Jana Kostenková, as. pedagoga Andrea Hýlová

0.B  Mgr. Pavla Hrušková, as .pedagoga Růžena Heřmánková

1.    Mgr. Věra Zemanová, as. pedagoga Mgr. Kristýna Leitermannová

2.A  Mgr. Klára Vacková, as. pedagoga Lucie Kožlová, DiS.

2.B  Mgr. Veronika Švejdarová, DiS., as. pedagoga Olga Kulhavá

3.    Mgr. Jaroslava Punčochářová, as. pedagoga Mgr. Klára Vacková

4.    Mgr. Jindra Ratajová, as. pedagoga Jan Macháček, DiS.

5.    Mgr. Veronika Albertová, DiS., as. pedagoga Ivana Anastasová

Třídnictví II. st.

6. + 9. Mgr. Michal Materna, as. pedagoga Matěj Zralý

7. + 8. Mgr. Lenka Třešńáková

 


Vychovatelky ŠD

  Dana Kotlářová, Martina Rašková


Vyučující bez třídnictví

Mgr. Lada Vargová

Klára Majtánová

Dana Kotlářová 

Martina Rašková

Karla Hovorková

 

 

Školní psycholog

Mgr. Romana Justová

 

Mateřská škola

1.oddělení - Mgr. Hana Daňková - vedoucí učitelka MŠ

                     Mgr. Ivona Rottová

Radka Tichá - asistent pedagoga

2. oddělení - Mgr. Petra Jiroušková

                      Mgr. Eva Hudcová

Ilona Horká - asistent pedagoga

Mgr. Petra Havlová - logoped MŠ

 

Kontakty na pedagogické pracovníky:     jmeno.prijmeni@zs-mszainvalidovnou.cz
 

 

Provozní pracovníci

Hospodářka školy - Lucie Koleva
školník ZŠ - Pavel Kopecký
školník MŠ - Miluše Dvořáková

uklízečky Petra Ficová, Naděžda Telváková, David Pokorný

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

14. 11. Sáva

Zítra: Leopold

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

070695