Pracovníci školy

Ředitelka školy - Mgr. Vladimíra Šavrdová


Zástupce ředitelky - Mgr. Veronika Albertová, DiS.


Výchovný poradce - Mgr. Klára Vacková

Školní metodik prevence - Mgr. Lenka Třešňáková

 

Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví I. st.

0.A  Mgr. Jana Kostenková, as. pedagoga Andrea Hýlová

0.B  Mgr. Pavla Hrušková, as .pedagoga Růžena Heřmánková

1.    Mgr. Věra Zemanová, as. pedagoga Olga Kulhavá

2.    Mgr. Jindra Ratajová, as. pedagoga Jan Macháček, DiS.

3.A  Mgr. Klára Vacková, as. pedagoga Iva Brašna

3.B  Mgr. Veronika Švejdarová, DiS., as. pedagoga Jana Víšková

4.    Mgr. Jaroslava Punčochářová, as. pedagoga Mgr. Klára Vacková

5.    Mgr. Veronika Albertová, DiS., as. pedagoga Ivana Anastasová

Třídnictví II. st.

6. + 7. Mgr. Michal Materna, as.  pedagoga Jaroslava Vieweghová, as. pedagoga Matěj Zralý

8. + 9. Mgr. Lenka Třešńáková

 


Vychovatelé ŠD

  Dana Kotlářová, Martina Rašková, Jan Macháček, DiS.


Vyučující bez třídnictví

Mgr. Lada Vargová, DiS.

Klára Majtánová

Mgr. Radka Macháčková

Dana Kotlářová 

Martina Rašková

Mgr. Petra Havlová

 

 

 

Školní psycholog

Mgr. Romana Justová

 

Mateřská škola

1.oddělení - Mgr. Hana Daňková - vedoucí učitelka MŠ

                            Blanka Rybářová

Radka Tichá - asistent pedagoga

Veronika Kotěrová - asistent pedagoga

2. oddělení - Mgr. Petra Jiroušková

                      Mgr. Jana Kohoutková

Ilona Horká - asistent pedagoga

Mgr. Petra Havlová - logoped MŠ

 

Kontakty na pedagogické pracovníky:     jmeno.prijmeni@zs-mszainvalidovnou.cz
 

 

Provozní pracovníci

Hospodářka školy - Marie Bílková
školník ZŠ - Pavel Kopecký
školník MŠ - Miluše Dvořáková

uklízečky Petra Ficová, Martina Telváková, David Pokorný

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091282