Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku 3.9. 2018 v 8:00h na školní zahradě.

Konec vyučování v 8:45h.

 

Od 4.9. do 7.9. konec vyučování v 11:40h, od 10.9. vyučování dle platného rozvrhu.

10.9.  se od 16:00h  konají třídní schůzky.

 

Prázdniny: podzimní - 29.10. a 30.10. 2018

                  vánoční - 22.12. 2018 - 2.1. 2019

                  pololetní - 1.2. 2019

                  jarní - 18.2. - 24.2. 2019

                  velikonoční - 18.4. 2019

                  hlavní - 29.6. - 1.9. 2019

Ředitelské volno -  3.1. a 4.1. 2019

 

Třídní schůzky:  10.9. 2018 - 16:00h

                             12.11. 2018 - 16:30h

                             14.1. 2019 - 16:30h

                              8.4. 2019 - 16:30h

                             17.6. 2019 - 16:30h

 

Den otevřených dveří v ZŠ: 16.1. 2019 a 27.2. 2019  8 - 12 h.

 

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

074782