Organizace školního roku 2019/2020

 Termíny třídních schůzek ve školním roce 2019/20

 11.11. 2019 v 16:30h

 13.1. 2020 v 16:30h

 20.4. 2020 v 16:30h

 

Prázdniny :

Podzimní - 29. a 30.10. 2019

Vánoční -  23.12. 2019  - 3.1. 2020 (nástup do školy 6.1. 2020)

Pololetní - 31.1. 2020

Jarní - 24.2. - 1.3. 2020

Velikonoční - 9.4. 2020

Hlavní - 1.7. - 31.8. 2020

 

Den otevřených dveří - 16.1. 2020 v 8:00h - kancelář školy + prohlídka školy

                                                        v 10:00h - kancelář školy + prohlídka školy

 

                                       13.2. 2020 v 8:00h - kancelář školy + prohlídka školy

                                                       v  10:00h - kancelář školy + prohlídka školy

                                                       

 

 

 

 

 

Zahajovací třídní schůzky : 0. - 2. ročník - 2.9. 2019 v 8:45 h.

                                             3. - 9. ročník - 9.9. 2019 v 16:00 h.

                            Informační schůzka ŠD - 9.9. 2019 v 16:45 h.

                                          Schůzka v MŠ - 5.9. 2019 v 15:30 h.

 

                       

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091282