Novinky 

příprava na školu leták 1_ořez.png 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD A 0. ROČNÍKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat. Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu. školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností". Nízký počet dětí ve třídě. Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče. Výuka anglického jazyka. Nadstandardní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení, práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku. Herní kout ve velké školní zahradě. Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.