Novinky 

den otevřených dveří.png

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Besídka 2019.png

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Den otevřených dveří - 16.1. 2020 v 8:00h - kancelář školy + prohlídka školy

                                                             v 10:00h - kancelář školy + prohlídka školy

 

                                       13.2. 2020 v 8:00h - kancelář školy + prohlídka školy

                                                       v  10:00h - kancelář školy + prohlídka školy

 

_________________________________________________________________________________________________

Informace k vyhlášené jednodenní stávce:

Ve středu 6.11. 2019 probíhá výuka dle rozvrhu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zahájení školního roku 2019/2020:

pro žáky 0. - 9. ročníků ZŠ bude školní rok zahájen 2.9. 2019 v 8:00 h

slavnostním shromážděním na školní zahradě.

Naše prvňáčky čeká dárek od zřizovatele v podobě výtvarných pomůcek.

 

Provoz MŠ na nový školní rok bude zahájen 2.9. 2019 v 6:30 h.

Nově přijaté děti budeme vítat v 8 - 8:30 h. Adaptační období 1 měsíce bude probíhat

individuálně.

 

Zahajovací třídní schůzky : 0. - 2. ročník - 2.9. 2019 v 8:45 h.

                                             3. - 9. ročník - 9.9. 2019 v 16:00 h.

                            Informační schůzka ŠD - 9.9. 2019 v 16:45 h.

                                          Schůzka v MŠ - 5.9. 2019 v 15:30 h.

 

 

 

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020

 

   

Zápis pro školní rok 2019/2020

     
                   
   

Seznam žáků do 1.ročníku pro ŠR 2019/2020:

     
                   
 

1

Reg.číslo

 

172/19

přijat

       
 

2

Reg.číslo

 

185/19

přijat

       
 

3

Reg.číslo

 

208/19

přijat

       
 

4

Reg.číslo

 

169/19

přijat

       
 

5

Reg.číslo

 

198/19

přijat

       
 

6

Reg.číslo

 

182/19

přijat

       
 

7

Reg.číslo

 

171/19

přijat

       
 

8

Reg.číslo

 

200/19

přijat

       
 

9

Reg.číslo

 

170/19

přijat

       
 

10

Reg.číslo

 

181/19

přijat

       
 

11

Reg.číslo

 

205/19

přijat

       
 

12

Reg.číslo

 

180/19

přijat

       
 

13

Reg.číslo

 

204/19

přijat

       
 

14

Reg.číslo

 

174/19

přijat

       
 

15

Reg.číslo

 

191/19

přijat

       
 

16

Reg.číslo

 

189/19

přijat

       
 

17

Reg.číslo

 

201/19

přijat

       
 

18

Reg.číslo

 

196/19

přijat

       
 

19

Reg.číslo

 

173/19

přijat

       
 

20

Reg. číslo

 

179/19

nepřijat

       
 

21

Reg.číslo

 

190/19

nepřijat

       
 

22

Reg.číslo

 

203/19

nepřijat

       
 

23

Reg.číslo

 

188/19

nepřijat

       
 

24

Reg.číslo

 

206/19

nepřijat

       
                   
                   
                   

                       

26.4.2019

   

Mgr. Vladimíra Šavrdová

     

ředitelka školy

 

 

 

   

Seznam udělených odkladů povinné školní docházky pro ŠR 2019/2020:

 

1

Reg. číslo

 

202/19

         
 

2

Reg. číslo

 

175/19

         
 

3

Reg. číslo

 

186/19

         
 

4

Reg. číslo

 

218/19

         
 

5

Reg. číslo

 

192/19

         
 

6

Reg. číslo

 

176/19

         
 

7

Reg. číslo

 

187/19

         
 

8

Reg. číslo

 

184/19

         
                   
                   
                   
                   
                   
   

Seznam zapsaných žáků do 0.ročníku pro ŠR 2019/2020

   
                   
 

1

Reg.číslo

 

202/19

přijat

       
 

1

Reg.číslo

 

175/19

přijat

       
 

3

Reg.číslo

 

186/19

přijat

       
 

4

Reg.číslo

 

218/19

přijat

       
 

5

Reg.číslo

 

192/19

přijat

       
 

6

Reg.číslo

 

176/19

přijat

       
 

7

Reg.číslo

 

187/19

přijat

       
 

8

Reg.číslo

 

184/19

přijat

       
 

9

Reg.číslo

 

197/19

přijat

       
 

10

Reg.číslo

 

183/19

přijat

       
 

11

Reg.číslo

 

199/19

nepřijat

       
 

12

Reg.číslo

 

178/19

nepřijat

       
 

13

Reg.číslo

 

177/19

nepřijat

       
                   
                   
                   
 

26.4.2019

   

Mgr. Vladimíra Šavrdová

     
       

ředitelka školy

       
                   

 

 

Plánované akce:

Velikonoční dílna 17.4. 2019

Výlet Ostrá Botanikus 15.5. 2019

Švp Pec pod Sněžkou 27.5. - 31.5. 2019

Švp Střelské Hoštice 17.6. - 20.6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otevřené dveře.png

 

Přípravná třída:

př.tř.png

 

př.tř2.png

 

 

 

 

_________________________________________

Škola v přírodě Pec pod Sněžkou - 14.5. - 18.5. 2018

 

1. zpráva:  Dojeli jsme dobře, ubytování máme s výhledem na Sněžku.

 

 

 

Seznam žáků - přijatí OŠD, do 0. a 1.r.  pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ředitelské volno 7.5. 2018

 

 

Zápis do MŠ

9.5.2018 10-16 hodin.

S sebou doporučení ŠPZ, rodný list dítěte, OP zákonného zástupce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Den otevřených dveří v naší škole

10.1.2018, 8 - 12 hodin

21.2.2018, 8 - 12 hodin

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapis.png

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

otevr dver.png

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

info.png

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091282