Povinné informace o subjektu

 1. Název subjektu - Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1

Účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy

2. Důvod a způsob založení - Základní škola a Mateřská škola je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřizovatelem je hlavní město Praha a její ředitel vydal rozhodnutím subjektu zřizovací listinu. ZL.doc

3. Organizační schéma školy

   Struktura.JPG

4. Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola, Za Invalidovnou 628/1, Praha 8, Karlín, 186 00

úřední hodiny v pracovní dny 7:30 - 14:30, dále kdykoli dle domluvy, 

konzultace s pedagogy v konzultačních hodinách a po domluvě

Datová schránka - eu 7 yipm

tel. čísla ZŠ - 284 826 799, 607 050 792, 775 861 999

tel. čísla MŠ - 284 824 210, 608 831 406

tel. čísla ŠD - 774 137 333

Fax - 284 817 130

adresa webu: www.zs-mszainvalidovnou.cz

adresa e-podatelny: sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

Další elektronické adresy uvedeny v odkazu Kontakt

5. Bankovní spojení: případné platby lze poukázat na účet školy:

číslo účtu - 2003310003/6000 PPF banka a.s.

6. IČO: 70102431

REDIZO: 610350803

7.DIČ: nejsme plátci DPH

8. Dokumenty: Školní řád, výroční zprávy, školní vzdělávací program, rozpočet, správní řád

Školní řád únor 2016 doc, Výroční zprávy, ROZ 2016.pdf,

9. Příjem žádostí o informace - Žádosti o informace zasílejte poštou na adresu školy k rukám ředitele školy, osobně na adrese školy, elektronicky na školu

10. Příjem žádostí a dalších podání - Žádosti zasílejte poštou na adresu školy k rukám ředitele školy, osobně na adrese školy, elektronicky na školu

11. Opravné prostředky - správní řád

12. Formuláře: , Přípravná třída, ZŠ, Škola individuálních možností, ZŠ, Škola praktická

13.Popisy postupů při řešení životních situací:  portál veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy: Školský zákon 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, www.msmt.cz

15. Úhrada za poskytování informací -

16. Licenční smlouvy: -

Veřejné zakázky: veřejné zakázky

17. Výroční zprávy: výroční zprávy

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091287