Projekty

Bezpečný internet

Naše škola se připojila do internetové soutěže v rámci Dne bezpečnějšího internetu "TVOŘTE, PŘIPOJTE SE A SDÍLEJTE S RESPEKTEM: LEPŠÍ INTERNET ZAČÍNÁ U KAŽDÉHO Z VÁS!" Žáci 4. a 5.ročníků se během hodin Informačních technologií v diskusi a tvořivých dílnách seznamovali s tématy bezpečného chování na internetu, ochraně osobních dat, kyberšikanou ale také s tím, na koho se obrátit, když jim nebo jejich kamarádům přes internet či mobilní telefon někdo ubližuje. Potěšilo nás, co všechno si již žáci z hodin pamatují - ještě, aby si vždycky vzpomněli, jak se
správně zachovat a my - rodiče i pedagogové, se o ně nemuseli bát…

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Výstřižek.PNG

Základní škola a Mateřská škola, Za Invalidovnou 3, Praha 8, se zapojí do tzv. šablon, projektu podpořeného z OPVVV. V rámci dvouletého projektu Rozvoj osobnosti a gramotností v ZŠ a MŠ Za Invalidovnou 3, Praha 8, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003162 se uskuteční vzdělávání pedagogů základní školy v čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti. Zrealizováno bude doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Pedagogové mateřské školy se zúčastní vzdělávání v osobnostně sociálním rozvoji, čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti, budou sdílet zkušenosti z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Cílem je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární rozvojové aktivity, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Začátek projektu 4.9.2016.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 Projekty MŠMT:

Hodina pohybu navíc

Ovoce do škol

Projekty MPSV:

Obědy pro všechny

 

Školní projekty:

Každý školní rok probíhá školní projekt, který obohacuje metody vzdělávání, rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků, vytváří a formuje předpoklady k uplatnění a dalšímu vzdělávání.

Opakovaně probíhá projekt na vytváření a rozvíjení sociálních dovedností - Žákovské shromáždění s vyhlášením Žáka měsíce, Podzimní skřítci, Mikulášská nadílka a vánoční besídky, Masopustní karneval, Den v zeleném - vítání jara, Velikonoční dílny, besídka ke Dni matek, Zahradní slavnost.  

 

 

 

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

14. 11. Sáva

Zítra: Leopold

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

070695