Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
Za Invalidovnou 628/1

Praha 8 - Karlín, 186 00


PO - zřizovatel MHMP

Datová schránka eu 7 yipm

Mgr. Vladimíra Šavrdová
Statutární orgán - ředitelka školy

Mgr. Veronika Albertová, DiS.
Statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Eva Šmídová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro naši školu

BDO Advisory s.r.o.

Školní družina 774 137 333

Školní jídelna 284 812 087

Mateřská škola
Za Invalidovnou 628/1, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel: 608 831 406, 284 824 210

Základní Škola 
Za Invalidovnou 628/1, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: 284 826 799, 607 050 792
Fax.: 284 817 130
E-mail: sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz
IČO: 70102431

 

 

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091282