Mateřská škola logopedická – vzdělávací program Školička


Přijímá děti se zdravotním postižením.  Na základě odborného vyšetření školským poradenským zařízením a odborným lékařem jsou děti vřazeny Rozhodnutím o zařazení do mateřské školy.
Zařízení je rodinného typu – jedná se o dvě třídy s maximálním počtem 10 dětí ve skupině.
Při výchovně vzdělávací práci nabízí zařízení individuální přístup a odbornou péči logopedickou, cvičení a rozvoj jemné i hrubé motoriky, program pro povzbuzení hypoaktivity a usměrnění hyperaktivity.

Žádost o přijetí do MŠ.doc

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091287