Mateřská škola logopedická – vzdělávací program Školička


Přijímá děti se zdravotním postižením.  Na základě odborného vyšetření školským poradenským zařízením a odborným lékařem jsou děti vřazeny Rozhodnutím o zařazení do mateřské školy.
Zařízení je rodinného typu – jedná se o dvě třídy s maximálním počtem 10 dětí ve skupině.
Při výchovně vzdělávací práci nabízí zařízení individuální přístup a odbornou péči logopedickou, cvičení a rozvoj jemné i hrubé motoriky, program pro povzbuzení hypoaktivity a usměrnění hyperaktivity.

Žádost o přijetí do MŠ.doc