InformaCE

Přípravná třída = snadný nástup do 1. třídy ZŠ

Přípravná třída má vlastní vzdělávací program "Hrou k učení", který je kdykoli k nahlédnutí u vedení školy.

 

Výhody:

Příprava na školu formou hry.

Učitel odborník a asistent učitele.

Přímý individuální přístup ke každému dítěti.

Malý počet dětí ve třídě.

Náprava řeči ILP (individuální logopedická péče).

Možnost stravování ve školní jídelně.

Možnost pobytu dítěte ve školní družině.

Herní kout ve velké školní zahradě.

 

Nadstandardní aktivity

vycházky, výlety, výstavy, divadelní představení, práce s keramikou a další tvořivé aktivity.

 přípravná třída

 žádost o přijetí ZŠ -zápis 0.ročník.doc

 Co potřebuješ do školy.doc 

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091284