Základní škola – školní vzdělávací program vycházející z rámcového VP ZV Škola individuálních možností

č. 16847/96 -2
obor vzdělání - základní vzdělání 79-01-C

Působí na adrese Praha 8, Za Invalidovnou 1.

Nabízí vzdělávání především dětem ze sociálně  znevýhodněného rodinného  prostředí, dětem s vývojovými poruchami učení od 1. do 5. ročníku podle vzdělávacího programu základní škola, pod vedením speciálního pedagoga. S ohledem na specifické potřeby a nutnost individuální péče o každé z těchto dětí se třídy naplňují do maximálního počtu 14 žáků.

Do školy jsou děti zapsány na základě svobodné volby svých rodičů a odborného psychologického vyšetření. Od 6. ročníku děti plynule přecházejí do běžné základní školy. Podle potřeby může dítě nastoupit i do 2., 3. nebo 4. ročníku této školy.

Součástí zařízení je přípravný ročník pro děti s odloženou školní docházkou. Těmto dětem nabízí škola  bezúplatně přípravu na nástup do školy formou hry pod vedením zkušeného odborníka - speciálního pedagoga ve spolupráci s asistentem učitele, rozvoj řečových dovedností, rozvoj motoriky tak, aby docházka do přípravné třídy před nástupem do školy zajistila  vyrovnání vývojového handicapu.

 

Důležité upozornění

Od školního roku 2011/2012  škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.

Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby je zárukou, že od 6.ročníku dítě může podle zájmu rodičů přejít do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.

žádost o přijetí ZŠ -zápis nový.doc

 

pomůcky 1.ročník.docx

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091282