Základní škola -  vzdělávací program Škola do života podle RVP ZV

č. 22980/1997 – 22 (pro žáky s lehkým mentálním postižením)
obor vzdělání -  základní vzdělání 79-01-C

Působí na adrese Praha 8, Za Invalidovnou 1.
Vzdělává žáky od 6.do 9.ročníku podle vzdělávacího programu ŠVP Škola do života. Naplňuje třídy do 14 žáků.
Jedná se o žáky s lehkým  mentálním postižením nebo s takovými výukovými nedostatky, pro které se nemohou úspěšně vzdělávat v běžné  základní škole. Do základní školy s ŠVP Škola do života jsou žáci vřazeni na základě žádosti rodiče a  odborného psychologického vyšetření Rozhodnutím o zařazení do základní školy s ŠVP Škola do života.
Zásadním předpokladem úspěšné práce je individuální přístup ke každému žáku tak, aby dosáhl maximálního vzdělání v rámci svých individuálních intelektových možností a po ukončení školní docházky se mohl dále odborně připravovat  na budoucí povolání a společenské uplatnění na  odborném učilišti, středním odborném učilišti nebo střední škole.

 

žádost o přijetí ZŠP -přestup.doc

 

Školní vzdělávací program "Škola do života" je program podle RVP ZV s upravenými výstupy vzdělání.

Je zaveden od 1.9.2017 v 6. ročníku 

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091287