Archiv

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 Informace o dni otevřených dveří a přípravné třídě najdete v záložce "Novinky".

 

 

Prázdniny:              podzimní - 29.10. a 30.10. 2018

                                vánoční - 22.12. 2018 - 2.1. 2019

                                pololetní - 1.2. 2019

                                jarní - 18.2. - 24.2. 2019

                                velikonoční - 18.4. 2019

                                hlavní - 29.6. - 1.9. 2019

Ředitelské volno:  3.1. a 4.1. 2019

 

Třídní schůzky:     10.9. 2018 -  16:00h

                               12.11. 2018 - 16:30h

                               14.1. 2019 -  16:30h

                                 8.4. 2019 -  16:30h

                               17.6. 2019 -  16:30h

 

Zápis do přípravné třídy a 1.třídy se koná 2. a 3. dubna 2019 od 12 do 16 hodin.

 (sebou občanský průkaz a rodný list dítěte)

 

 

 Pozvánka zahradní slavnost web.png

 Organizace školního roku 2017/2018

 

AKTUALITY

V týdnu od 25.6. do 28.6. - konec vyučování v 11:40 h.

29.6. 2018 - ukončení škoního roku 2017/18 v 8:00 h na zahradě školy.

Konec vyučování v 8:45 h.

 

Zahájení školního roku 2018/2019 v pondělí 3.9. 2018.

 

Ředitelské volno: 29.9. 2017

                               22. 12. 2017

                                 7.5. 2018

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

10.1. 2018   8 - 12 h

21.2. 2018   8 - 12 h

 

 

 

12.12. 2017 v 16 h vánoční besídka v MŠ

18.12. 2017 v 10 h vánoční besídka ZŠ v tělocvičně školy

 

 

Zahájení školního roku 2017/2018 -  4.9. 2017 v 8:00 h na školní zahradě.

4.9. 2017 končí škola v 8.45 h

V týdnu od 5.9. do 8.9. 2017 končí vyučování v 11.40 h.

Od 11.9. vyučování dle daného rozvrhu.

 

11.9. v 15.30 h třídní schůzky

 

Další termíny třídních schůzek: 6.11. 2017,   8.1. 2018, 9.4. 2018

  

 

 

 

Prázdniny ve školním roce 2017/18: Podzimní 26., 27.10. 2017

                                                          Vánoční: 27.12. - 2.1. 2018

                                                          Pololetní: 2.2. 2018

                                                          Jarní: 12.2. - 18.2. 2018

                                                          Velikonoční: 29.3., 30.3. 2018

                                                          Konec školního roku 29.6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 23.6. - 29.6. 2017 končí vyučování v 11:40 h, 30.6. 2017 v 8.45 h.

Ukončení školního roku: 30.6. 2017 v 8:00 h - shromáždění na školní zahradě

 

Všem přejeme krásné a bezpečné prázdniny.

 

 

 

 

 

Vánoční besídky: 14.12. 2016 MŠ v 16 h  pro děti a rodiče

                               15.12. 2016  v 10 h  přípravné ročníky pro žáky a rodiče

                               20.12. 2016 v 10 h  0. - 9. ročník pro žáky školy

               

Termíny otevřených dveří v 1.třídě a v přípravné třídě: 

8.12.2016, 12.1., 19.1., 16.2., 23.2. a 2.3.2017 od 8 do 11 hodin

 

Termíny Přípravy na vstup do 1.třídy: 

8., 15., 22. a 29.3.2017 od 13.30 do 14.15 hodin.

Možnost konzultací s vyučujícími po skončení hodiny J

(možnost ukázat rodičům, jak se s dětmi pracovalo, jak dítě vše zvládlo, na co se ještě zaměřit, aby bylo Vaše dítě úspěšné při zápisu…)

Hodiny povedou paní učitelky – speciální pedagogové - z přípravných tříd a tříd prvního stupně. 

Náplň jednotlivých setkání:

1. Grafomotorika a jemná motorika

2. Základy matematických představ

3. Zrakové a sluchové vnímání (hudební a jazyková příprava)

4. Všeobecná informovanost, samostatný mluvní projev, soustředění pozornosti

1.png

 

Termín zápisu do prvního ročníku a přípravného ročníku pro školní rok 2017/2018 

bude 4. a 5.dubna 2017 od 12 do 16 hodin. 

 

 

Ředitelské volno : 24.10. a 25.10. 2016, 18.11. 2016

 

Termíny třídních schůzek :  7.11. 2016 ,      9.1.,   3.4,     5.6. 2017 -  vždy od 15.30 h

 

Zahájení školního roku 2016/2017 - 1.9. 2016 v 8.00h na školní zahradě

0. - 2. ročník třídní schůzky 1.9. 2016 v 8.00 h

1.9. 2016 vyučování končí v 8.45 h

2.9. a 5.9. - 9.9.2016 vyučování do 11.40 h

Od 12.9. vyučování dle rozvrhu

5.9. 2016 od 15.30 h - třídní schůzky na zahájení školního roku

Prázdniny:

Podzimní – 26.10. - 27.10. 2016

Vánoční – 23.12. 2016 - 2.1. 2017

Pololetní –  3.2. 2017

Jarní – 6.2.   - 12.2. 2017

Velikonoční – 13.4. - 14.4. 2017

Konec školního roku 30.6. 2017

 

Nabídka zájmových kroužků:

Čteníčko - náplní kroužku je čtení o přírodě, příbězích ze života dětí, četba na pokračování, vytváření ilustrací.

Dramáčkování - obsahen kroužku je divadelní zpracování známých pohádek, pohybové hrátky za doprovodu klavíru.

Sportovněvlastivědný - náplní kroužku je poznávání Prahy, sportovní aktivity na hřišti nebo v tělocvičně, seznamování se základy společenských her.

Šikovné ručičky - Obsahem kroužku je tvoření s drobným materiálem s nápady podle ročních období.

 

Projekty:

Zapojení do projektu Prevence kriminality a bezpečnosti – BESIP, Dopravní výchova, AJAX

Celé Česko čte dětem – ŠD a MŠ

Posilování pozitivních hodnot a postojů – žáci 4. až  9. ročníků

Ovoce do škol – 1.st.

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091436