Důležitá upozornění

Vážení rodiče,

                     od 25.5.2020 je umožněna účast žáků 1. stupně ve škole za specifických podmínek:

 • účast ve školní skupině je dobrovolná
 • při prvním příchodu do školy zák odevzdá podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - příloha - součástí Čestného prohlášení je seznámení s vymezením rizikových skupin ministerstvem zdravotnictví, bez tohoto prohlášení nelze žáka přijmout do výukové skupiny
 • rodiče zváží rizikové faktory v rodině při rozhodování účasti při výuce
 • do školy nesmí být vpuštěn žák s příznaky virového onemocnění, nebo zvýšenou teplotou
 • doprovázející osoby nemají přístup do prostor školy. Zákonný zástupce předá žáka pedagogovi před budovou školy, kde si jej též vyzvedne
 • výuka i přestávky pro jednotlivé skupiny budou organizovány tak, aby se nepotkávalo najednou více skupin
 • ve třídách budou zajištěny povinné rozestupy i prostředky na mytí rukou a desinfekce
 • žák musí být z domova vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení
 • každý žák musí dodržovat stanovená hygienická opaření, opakované nedodržování hygienických opatření žákem může být příčinou vyloučení ze vzdělávací skupiny
 • vzdělávací skupiny budou probíhat od 8:00 do 16:00 h, rodič si může dítě vyzvednout dříve nebo může žák odcházející bez doprovodu odejít dříve sám, nejdříve však po 4. vyučovací hodině, nebo po 5. vyučovací hodině u vyšších ročníků 1. stupně školy
 • ranní družina nebude poskytována
 • omlouvání žáků bude probíhat obvyklým způsobem
 • školní jídelna pro žáky školy nebude v provozu, o způsobu stravování škola jedná, pravděpodobně bude nutné dávat dětem jídlo z domova 
 • o dalších konkrétních podrobnostech provozu bude rozhodnuto podle zjištěného počtu účastníků vzdělávání ve škole a informace vám budou poskytnuty po 18.5.2020
 • Prosíme o co nejrychlejší předběžné sdělení, zda budete mít zájem o účast Vašeho dítěte ve škole ve vzdělávací skupině a zda bude dítě odcházet po dopoledním bloku, případně předpokládaný čas odchodů odpoledne.
 •  Závazně je nutné se vyjádřit nejpozději do 18.května 2020.  Po 25.květnu již nemohou být do skupiny zařazováni další žáci. 
 • Zákonní zástupci předají informace písemně prostřednictvím emailové pošty třídním učitelům nebo řediteli školy, prostřednictvím záložky napište nám na webových stránkách. Je možné zaslat též SMS na telefonní číslo uvedené na webových stránkách.
 • Závazně je nutné se vyjádřit nejpozději do 18. května 2020.  Po 25. květnu již nemohou být do skupiny zařazováni další žáci. 

 • Složení vzdělávacích skupin je do 30.6.2020 neměnné.

 • Žáci 2. stupně se budou do konce školního roku 2019/2020 vzdělávat distančně.

 • Děkujeme za respektování podmínek a součinnost při zajišťování vzdělávání vašich dětí.

                                                                     Mgr. Vladimíra Šavrdová, ředitelka školy,               5. května 2020

 

příloha:

příloha_čestné_prohlášení.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

V období uzavření školy je zajištěna pro nutné řešení požadavků provozní doba v budově školy:

PO – PÁ v době: 8:30 až 11:30 hodin

V ostatní dobu jsme pro vás na emailových adresách a telefonních číslech uvedených v kontaktech.

 

 

Dobrovolníci PomahamePraze - info pro rodiny.pdf

(nabídka pomoci rodinám v současné situaci)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevence epidemie 2020

Od 17.3.2020 je přerušen provoz mateřské školy.

 

Od 11.3.2020 je uzavřena škola.

 

 

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.  

 

Vláda rozhodla o uzavření škol do odvolání.

 

 

Zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Sledujte informace na našich webových stránkách.

 

 

 

10.3.2020

 

 

 Aktuální doporučení Ministerstva zdravotnictví

 

V souvislosti s končícími jarními prázdninami, návratem občanů z lyžařských a jiných zájezdů a současnou epidemiologickou situací dovolujeme si upozornit na aktuální důležité doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

 

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

  

Jak se chránit?

 • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
 • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106.

Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.