3. B.

 

Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese veronika.svejdarova@zs-mszainvalidovnou.cz  nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

 

 

 

 

Učivo zadané na období od 1.6. do 5.6.2020

Angličtina 3. třída do 5.6..docx

TÝDENNÍ PLÁN 1.docx

 

Učivo zadané na období od 8.6. do 12.6.2020

Angličtina 3 do 12.6..docx

 

Učivo zadané na období od 15.6. do 19.6.2020

TÝDENNÍ PLÁN 15.docx

Angličtina 3 do 19.6..docx