5. Třída

 

Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese veronika.albertova@zs-mszainvalidovnou.cz  nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

Pro komunikaci s vyučujícím matematiky použijte e-mailovou adresu jindra.ratajova@zs-mszainvalidovnou.cz 

Učivo zadané na období od 13.3. do 20.3.2020

 

Pracovní listy matematika s IVP:

Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020 2. skupina 5. třída M.pdf

matematika 5 tř..pdf

matematika 5 tř.1.pdf

mat.5 tř. 2.pdf

mat. 5tř. 3.pdf

mat. 5.tř. 4.pdf

 

5.tř. Čj.pdf

 

5.třída - Anglický jazyk do 20.3..pdf

 

5.třída - domácí příprava Přírodopis a vlastivěda.pdf

 

DÚ 1. skupina 5. třída M.pdf

Domácí práce - 3. skupina 5. třída M.pdf

 

Učivo na období od 19.3. do 26.3.2020

Domácí příprava 2 Přírodopis 5.docx

Angličtina 5 do 27.3. (2).pdf

PL pro 5. třídu - ručičkové hodiny (2).pdf

PL pro 5. třídu - digitální hodiny (2).pdf

 

Spojování-slov ILP 5.třída.pdf

Pracovní listy ČJ 5 tř 1 skupina (8 listů).pdf

Pracovní listy ČJ 5 tř 2 skupina (9 listů).pdf

Domácí práce 1. skupina 5. třída M od 23.3..pdf

 Výtvarná výchova pro 5.třídu - motýl.pdf

 Domácí práce - 3.skupina 5.třída M od 23. 3..pdf

Domácí práce - 2.skupina, 5.třída M od 23. 3. .pdf

M 2.skupina - PL 1 - od 23.3..png

M 2.skupina - PL2 - od 23.3..png

M 2.skupina - PL3 - od 23.3..png

M - 2.skupina - PL 4 - od 23.3..png

M 2.skupima - PL5 - od 23.3..png

M 2.skupina - PL6 - od 23.3..png

M 2.skupina - PL7 - od 23.3..png

M 2.skupina -. PL8 - od 23.3..png

Domácí práce 1.skupina 5.Tř. M od 25. 3. do 27. 3. 2020 .pdf 

M násobení a dělení desetinným číslem - od 23.3..png 

 

tabulka převodů 5.třída.pdf

 

Učivo zadané na období od 30.3. do 3.4.2020

Domácí příprava 3 Přírodopis Vlastivěda a PČ 5.pdf

Jarní-hádanky ILP 5.třída.pdf

Angličtina 5 do 3.4..pdf

Domácí práce – 1. skupina, 5. třída M od 30.3. do 3.4..pdf

M 1.sk - PL1.pdf

M 1.sk - PL2.pdf

 

Domácí práce 2. skupina 5. třída M - od 30.3. do 3.4..pdf

M 2.sk násobení PL1.pdf

M 2.sk PL2.pdf

M 2.sk PL3.pdf

M 2.sk PL4.pdf

M 2.sk PL5.pdf

M 2.sk PL6.pdf

M 2.sk PL7.pdf

M 2.sk PL8.pdf

 

Domácí práce 3. skupina 5. třída M od 30.3. do 3.4..pdf

M 3.sk PL1.pdf

M 3.sk PL2.pdf

M 3.sk PL3.pdf

M 3.sk PL4.pdf

M 3.sk PL5.pdf

M 3.sk PL6.pdf

 

IT učivo.pdf

 

ČJ 1.skupina.pdf

ČJ 2.skupina.pdf

Výtvarná výchova pro 5.třídu - od 30.3..pdf

 

Učivo zadané na období od 6.4. do Velikonoc

DP 3. skupina 5. třída M od 6.4..pdf