5. Třída

 

Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese veronika.albertova@zs-mszainvalidovnou.cz  nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

Pro komunikaci s vyučujícím matematiky použijte e-mailovou adresu jindra.ratajova@zs-mszainvalidovnou.cz 

 

 

Učivo zadané na období od 1.6. do 5.6.2020

DP od 1. 6. do 5. 6. 2020 – 1. skupina, 5. třída M.docx

Domácí příprava 11 Přírodopis Vlastivěda a PČ 5.docx

Angličtina 5 do 5.6..docx

DP od 1. 6. do 5. 6. 2020 – 1. skupina, 5. třída M.docx

M 5.tř. 1.sk - dělení se zbytkem.pdf

M 5.tř 1 sk - dělení se zbytkem (2.část).pdf

M 5.tř. 1.sk - dělení se zbytkem (3.část).pdf

M 5.tř. 1.sk - dělení se zbytkem (4.část - číslo 8).pdf

 

DP od 1. 6. do 5. 6. 2020 – 2. skupina, 5. třída M.docx

M 5.tř. 2.sk - mm, cm - převody.pdf

M 5.tř. 2.sk - převody jednotek.pdf

M 5.tř. 2.sk - písemné sčítání a odčítání.pdf

M 5.tř 2.sk - dělení se zbytkem.pdf

ČJ5..docx

 

Učivo zadané na období od 8.6. do 12.6.2020

Angličtina 5 do 15.6..docx

Domácí příprava 12 Přírodopis , Vlastivěda a PČ 5.docx

DP od 8. 6. do 12. 6. 2020 – 1. skupina, 5. třída M.docx

DP od 8. 6. do 12. 6. 2020 – 2. skupina, 5. třída M.docx

M 5.třída 2.sk - opakování - slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání.pdf

M 5.třída 2.sk - opakování - zaokrouhlování, počítání +-.pdf

M 5.třída 2.sk - opakování - rozklad čísel, porovnávání.pdf

M 5.třída 2.sk - dělení se zbytkem.pdf

M 5.třída 2.sk - opakování - slovní úlohy.pdf

DP od 8. 6. do 12. 6. 2020 – 3. skupina, 5. třída M.docx

M 5.tř 3.sk - pracovní list - násobky 2 a 10.pdf

M 5.tř 3.sk - sčítání a odčítání bez přechodu 10.pdf

ČJ5..docx

 

Učivo zadané na období do 15.6.do 19.6.2020

ČJ5..docx

DP od 15. 6. do 19. 6. 2020 – 1. skupina, 5. třída M.docx

Domácí příprava 13 Přírodopis , Vlastivěda a PČ 5.docx

 

DP od 15. 6. do 18. 6. 2020 – 2. skupina, 5. třída M.docx

M 5.třída 2.sk - dělení se zbytkem.pdf

M 5.třída 2.sk - písemné +- obrázek hradu.pdf

M 5.třída 2.sk - písemné odčítání - princezna.pdf

M 5.třída 2.sk - písemné sčítání obrázek jedlíka.pdf

M 5.třída 2.skupina - dělení se zbatekm - obrázek.pdf

 

DP od 15. 6. do 18. 6. 2020 – 3. skupina, 5. třída M.docx

M 5.třída 3.sk - násobení a dělení - procvičování.pdf

M 5.třída 3.sk - procvičování násobení - obrázek.pdf

M 5.třída 3.skupina - dělení se zbytkem - obrázek.pdf

 

Učivo zadané na období od 22.6. do 30.6.2020

ČJ5..docx

DP od 22. 6. do 26. 6. 2020 – 1. skupina, 5. třída M.docx

DP od 22. 6. do 26. 6. 2020 – 2. skupina, 5. třída M.docx

M 5.tř. 2.sk - dělení se zbytkem.pdf

M 5.tř. 2.sk - spoj čísla obrázek.pdf

M 5.tř. 2.sk - procvičování - obrázek.pdf

M 5.tř. 2.sk - písemné odčítání obrázek.pdf

M 5.tř 2.sk - zaokrouhlování.pdf

 

DP od 22. 6. do 26. 6. 2020 – 3. skupina, 5. třída M.docx

M 5.tř. 3.sk - dělení jednou, dvěma, deseti.pdf

M 5.tř.3.sk - dělení jednou, dvěma, deseti - obrázek.pdf

M 5.tř.3.sk - počítání do 20.pdf

M 5.tř.3.sk - procvičování obrázek.pdf

M 5.tř.3.sk - trojmístná čísla - řada.pdf