6. Třída

Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese michal.materna@zs-mszainvalidovnou.cz  nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

Učivo zadané na období od 13.3. do 20.3.2020

Anglický jazyk 6. a 7. do 20.3..pdf

angličtina 6.+7. třída - PL.pdf

angličtina 6.+7.třída - PL 2.pdf

 

Domácí příprava dějepis 6. a 7..pdf

 

Učivo  zadané na období od 19.3. do 26.3.2020

Domácí příprava 2 dějepis 6. a 7..pdf

Angličtina 6 do 27.3..pdf

6.+7. třída PL do 27.3. (2).pdf

 

ČJ PL 2 do 27.3..pdf

ČJ SP do 27.3..pdf

ČJ vyjmenovaná slova po B do 27.3..pdf

 

Fyzika - baterie do 27.3..pdf

Fyzika 6.+7. PL do 27.3..pdf

 

M 1.část geometrie do 27.3..pdf

M 2.část z 23.3..pdf

M geometrie PL 2 z 23.3..pdf

M PL 2 z 23.3..pdf

M převody do 27.3..pdf

M SP do 27.3..pdf

 

Př - 6. třída PL2 z 23.3..pdf

Př 6.třída hmyz do 27.3..pdf

 

Z 6. Hustota zalidnění do 27.3..pdf

Z 6. Národy a státy z 23.3..pdf

 

  Výchova ke zdraví 6+9 r. (4 listy).pdf

 

Učivo zadané na období od 26.3. do 3.4.2020

ČJ PL 3 procvičování učiva - vyjm.slova po B.pdf

ČJ PL 3. věta, hlásky, velká písmena.pdf

M 3. sudá čísla, převody jednotek.pdf

M 3. geometrie - geometrické útvary, obvod.pdf

Fyzika 6.+7.-Elektřina.pdf

Př 6. - hmyz.pdf

Z 6. - procvičování, rasy.pdf

Angličtina 6. +7. do 3.4..pdf

Hra 6.+7..pptx

slovní zásoba 6.+7..ppt

Otázky 6.+7..pptx

 

Domácí příprava 3 dějepis 6. a 7..pdf

Hudební výchova - učivo 6.třída.pdf

IT učivo.pdf

Výchova ke zdraví.pdf