7. Třída

Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese michal.materna@zs-mszainvalidovnou.cz  nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

 

Výuka na 2.stupni i po 8.6.2020 do konce školního roku 2019/2020 bude probíhat nadále distančně. Sledujte webové stránky školy a zůstaňte v kontaktu s třídními učiteli.

 

  

 

Učivo zadané na období od 1.6. do 5.6.2020

Domácí příprava 11 dějepis 6. a 7_.docx

Angličtina 6. +7. třída do 5.6..docx

ČJ 6.+7.třída mluvnice (1).jpg

Čj 6.+7.třída - procvičování vyjmenovaných slov.jpg

Fyzika 6.+7.tř. - energie geotermální.jpg

M 6.+7.třída - procvičování učiva.jpg

M geom 6.+7.tř. - procvičování měření úhlů.jpg

Př 7.třída - sudokopytníci.jpg

Zeměpis 7.třída - Austrálie - podnebí.jpg

 

Učivo zadané na období od 8.6. do 12.6.2020

Domácí příprava 12 dějepis 6. a 7..docx

Angličtina 6. +7. třída do 5.6..docx

ČJ 6.+7.třída - obojetné souhlásky, rým.jpg

ČJ 6.+7.třída - tvrdé, měkké hlásky, určování mluv.kat u podstatných jmen a sloves.jpg

Fyzika 6.+7.třída - vodní elektrárny.jpg

M 6.+7.třída - převody jednotek, slovní úlohy, písemné odčítání.jpg

M geometrie 6.+7.třída - druhy úhlů podle velikosti.jpg

přírodopis 7.třída - sudokopytníci - přežvýkaví.jpg

Zeměpis 7.třída - Austrálie - hospodářství.jpg

 

Učivo zadané na období od 15.6. do 19.6.2020

Domácí příprava 13 dějepis 6. a 7_.docx

Angličtina 6. +7. třída do 19.6..docx

Opakování pro 6. +7. třídu -lehčí verze.docx

Opakování pro 6. + 7. třídu -těžší verze.docx

ČJ - 6.+7.třída - vyjmenovaní slova po B,L,M (2.část).jpg

ČJ 6.+7.třída - znělé a neznělé hlásky, vlastní jména (1.část).jpg

Fyzika 6.+7.třída - větrná energie.jpg

M - geometrie 6.+7.třída - úhel, poloměr.jpg

Matematika 6.+7.třída - převody jednotek, slovní úloha.jpg

Přírodopis - 7.třída - lichokopytníci.jpg

Zeměpis 7.třída - Oceánie.jpg

 

Učivo zadané na období od 22.6. do 29.6.2020

ČJ 6.+7.tř. - opakování učiva.jpg

ČJ 6.+7.tř. - vyjmenovaná slova, sloh.jpg

Fyzika 6.+7.tř.- velké elektrárny.jpg

M 6.+7.tř.- slovní úluhy, převody.jpg

M geom 6.+7.tř - úhly.jpg

Přírodopis 7.tř. - Ostnokožci.jpg

Zeměpis 7.tř - Nový Zéland.jpg