7. Třída

Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese michal.materna@zs-mszainvalidovnou.cz  nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

Učivo zadané na období od 13.3. do 20.3.2020

ostatní učivo na daná období bylo zadáno osobně třídním učitelem

anglický jazyk 6. a 7. do 20.3..pdf

angličtina 6.+7. třída - PL.pdf

angličtina 6.+7.třída - PL 2.pdf

 

Domácí příprava dějepis 6. a 7..pdf

 

Učivo zadané na období 19.3. do 26.3.2020

Domácí příprava 2 dějepis 6. a 7..pdf

Angličtina 7 do 27.3. (2).pdf

6.+7. třída PL do 27.3. (2).pdf

 

ČJ PL 2 do 27.3..pdf

ČJ SP do 27.3..pdf

ČJ vyjmenovaná slova po B do 27.3..pdf

 

Fyzika - baterie do 27.3..pdf

Fyzika 6.+7. PL do 27.3..pdf

 

M 1.část geometrie do 27.3..pdf

M 2.část z 23.3..pdf

M geometrie PL 2 z 23.3..pdf

M PL 2 z 23.3..pdf

M převody do 27.3..pdf

M SP do 27.3..pdf

 

Př 7.tř. PL2 z 23.3..pdf

Př 7.tř. savci do 27.3..pdf

 

Z 7. Asie z 23.3..pdf

Z 7. Chile do 27.3..pdf

 

 Výchova ke zdraví 6+9 r. (4 listy).pdf

 

Učivo zadané na období od 26.3. do 3.4.2020

ČJ PL 3 procvičování učiva - vyjm.slova po B.pdf

ČJ PL 3. věta, hlásky, velká písmena.pdf

M 3. sudá čísla, převody jednotek.pdf

M 3. geometrie - geometrické útvary, obvod.pdf

Fyzika 6.+7.-Elektřina.pdf

Př 7. - hlodavci.pdf

Z 7.- Asie vodstvo.pdf

 

Angličtina 6. +7. do 3.4..pdf

Hra 6.+7..pptx

slovní zásoba 6.+7..ppt

Otázky 6.+7..pptx

 

Domácí příprava 3 dějepis 6. a 7..pdf

Hudební výchova - učivo 7.třída.pdf

 

 IT učivo.pdf