8. Třída

 Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese lenka.tresnakova@zs-mszainvalidovnou.cz nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

Pro komunikaci s vyučujícím německého jazyka použijte e-mailovou adresu veronika.albertova@zs-mszainvalidovnou.cz 

 

Učivo zadané na období od 13.3. do 20.3.2020

učivo 8. třída.pdf

Anglický jazyk 8 do 20.3..pdf

angličtina 9.třída - PL.pdf

angličtina 8.+9.třída -PL.pdf

 

Učivo zadané na období od 20.3. do 27.3.2020

Angličtina 8 do 27.3. (2).pdf

8.třída PL do 27.3..PDF

8.+9. třída - kvíz.ppt

 

Fyzika 8.+9. Mechanika kapalin z 16.3..pdf

Fyzika 8.+9. Mechanika plynů.pdf

Domácí příprava od 23. do 27.3.2020.pdf

 Německý jazyk 8.9..pdf

 

 Výchova ke zdraví 6+9 r. (4 listy).pdf

 

Učivo zadané na období od 30.3. do 3.4.2020

Domácí příprava 8.třída na období 30.3. do 3.4.2020.pdf

Fyzika 8.+9.- Akustika.pdf

Angličtina 8 do 3.4..pdf

Hudební výchova - učivo 8.třída.pdf

Výtvarná výchova - učivo 8.třída.pdf

IT učivo.pdf

Němčina.pdf