9. Třída

 Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese lenka.tresnakova@zs-mszainvalidovnou.cz nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

Pro komunikaci s vyučujícím německého jazyka použijte e-mailovou adresu veronika.albertova@zs-mszainvalidovnou.cz 

 

Učivo zadané na období od 13.3. do 20.3.2020

učivo 9.třída.pdf

 

Anglický jazyk 9 do 20.3..pdf

angličtina 8.+9.třída -PL.pdf

angličtina 9.třída - PL.pdf

 

Učivo zadané na období od 20.3. do 27.3.2020

Angličtina 9 do 27.3. (2).pdf

8.+9. třída - kvíz.ppt

 

Fyzika 8.+9. Mechanika kapalin z 16.3..pdf

Fyzika 8.+9. Mechanika plynů.pdf

 

CH 9. Soli z 16.3..pdf

CH 9. PL 2.pdf

CH 9. Vzácné dary Země.pdf

 

Domácí příprava od 23. do 27.3.2020 9.třída.pdf

Německý jazyk 8.9..pdf

 Výchova ke zdraví 6+9 r. (4 listy).pdf

 

Učivo na období od 30.3. do 3.4.2020

Domácí příprava 9.třída na období od 30.3 do 3.4.2020.pdf

Fyzika 8.+9.- Akustika.pdf

CHemie 9.-Ropa a zemní plyn.pdf

Angličtina 9 do 3.4..pdf

Slovíčka 9.třída.PDF

Hudební výchova - učivo 9.třída.pdf

Výtvarná výchova - učivo 9.třída.pdf

IT učivo.pdf

Němčina.pdf

Výchova ke zdraví.pdf