9. Třída

 Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese lenka.tresnakova@zs-mszainvalidovnou.cz nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Pro komunikaci s vyučujícím anglického jazyka použijte e-mailovou adresu klara.majtanova@zs-mszainvalidovnou.cz

Pro komunikaci s vyučujícím německého jazyka použijte e-mailovou adresu veronika.albertova@zs-mszainvalidovnou.cz 

 

Výuka na 2.stupni i po 8.6.2020 do konce školního roku 2019/2020 bude probíhat nadále distančně. Sledujte webové stránky školy a zůstaňte v kontaktu s třídními učiteli.

 

 

Učivo zadané na období od 1.6. do 5.6.2020

11.domácí příprava pro 9.třídu od 1.6..doc

Angličtina 8.+9. do 5.6..docx

NJ 8.,9..docx

Fyzika 8.+9.třída - elektřina pokračování.jpg

Chemie 9.třída - plasty.jpg

 

Učivo zadané na období od 8.6. do 121.6.2020

12dú9_.doc

Angličtina 8.+9. do 12.6..docx

NJ 8.,9..docx

Chemie 9.třída - základní chemické reakce.jpg

Fyzika 8.+9.třída - elektřina (obvod, odpor...).jpg

 

Učivo zadané na období od 15.6. do 19.6.2020

NJ 8.,9..docx

Angličtina 8. +9. třída do 19.6..docx

Opakování 8.+9. třída.docx

Fyzika 8.+9.tř. - optika.jpg

Chemie 9.tř - opakování 1.část.jpg

 

Učivo zadané na období od 22.6.do 30.6.2020

NJ 8.,9..docx

14dú9_.doc

Fyzika 8.+9.tř.- optika - čočky.jpg

Chemie 9.třída - opakování.jpg