učivo duben

 

Učivo zadané na období od 30.3. do 3.4.2020

Domácí příprava 3 Přírodopis Vlastivěda a PČ 5.pdf

Jarní-hádanky ILP 5.třída.pdf

Angličtina 5 do 3.4..pdf

Domácí práce – 1. skupina, 5. třída M od 30.3. do 3.4..pdf

M 1.sk - PL1.pdf

M 1.sk - PL2.pdf

 

Domácí práce 2. skupina 5. třída M - od 30.3. do 3.4..pdf

M 2.sk násobení PL1.pdf

M 2.sk PL2.pdf

M 2.sk PL3.pdf

M 2.sk PL4.pdf

M 2.sk PL5.pdf

M 2.sk PL6.pdf

M 2.sk PL7.pdf

M 2.sk PL8.pdf

 

Domácí práce 3. skupina 5. třída M od 30.3. do 3.4..pdf

M 3.sk PL1.pdf

M 3.sk PL2.pdf

M 3.sk PL3.pdf

M 3.sk PL4.pdf

M 3.sk PL5.pdf

M 3.sk PL6.pdf

 

IT učivo.pdf

 

ČJ 1.skupina.pdf

ČJ 2.skupina.pdf

Výtvarná výchova pro 5.třídu - od 30.3..pdf

 

Učivo zadané na období od 6.4. do Velikonoc

Domácí práce 1. skupina 5. třída M - od 6.4. do 8.4..pdf

DP 3. skupina 5. třída M od 6.4..pdf

DP 2. skupina 5. třída M - od 6.4. do 8.4..pdf

M 2.sk PL opakování.pdf

M 2.sk PL procvičování dělení.pdf

M 2.sk PL sčítání a odčítání.pdf

M 2.sk PL sčítání a odčítání 2.část.pdf

M 2.sk PL sčítání a odčítání 3.část.pdf

M 2.sk PL uč. 74-75.pdf

M 2.sk PL uč. 76-77.pdf

M 2.sk PL uč.78.pdf

M 2.sk PL uč. 79-80.pdf

Domácí příprava 4 Přírodopis Vlastivěda a PČ 5.pdf

 

Učivo zadané na období od Velikonoc do 17.4.2020

Angličtina 5 do 17.4_.pdf

ČJ 14_4_ - 17_4.pdf

DP 1. skupina 5. třída M od 14.4. do 18.4.2020.docx

 DP od 6. 4. do 17. 4. 2020 2. skupina 5. třída M.pdf

DP od 14. 4. do 18. 4. 2020 3. skupina 5. třída M.pdf

IT učivo 2.docx

 

Učivo zadané na období od 20.4. do 24.4.2020

Domácí příprava 5 Přírodopis Vlastivěda a PČ 5.pdf

Angličtina 5 do 24.4..pdf

DP od 20. 4. do 24. 4. 2020 1. skupina 5. třída M.docx 

DP od 20. 4. do 24. 4. 2020 – 2. skupina, 5. třída M.docx

Mat 2.sk - Pracovní list str.23.pdf

Mat 2.sk - Pracovní list str.24.pdf

Mat- 2.sk - Pracovní list str.25.pdf

Mat. 2.sk - PL str.17.pdf

Mat. 2 sk - počítání do tisíce.pdf

Mat. 2.sk - PL zaokrouhlování trojciferných čísel.pdf

Mat. 2.sk - PL zaokrouhlování.pdf

Mat.2.sk - PL násobení a dělení.pdf

DP od 20. 4. do 24. 4. 2020 – 3. skupina, 5. třída M.docx

Mat. 3.sk - PL str. 8.pdf

Mat. 3.sk - PL počítání do tisíce str. 9.pdf

Mat. 3.sk - PL porovnávání čísel.pdf

Mat. 3.sk - PL sčítání do tisíce.pdf

Mat.3.sk.- PL násobení a dělení.pdf

Výtvarka - Berušky na louce.pdf

 ILP,5.r.-paní Lárafáry.docx

čtení paní Láryfáry-5.r.pdf

CJ 5.r od 20.4 do 24.4..docx

 

Učivo zadané na období od 27.4. do 1.5.2020

Domácí příprava 6 Přírodopis Vlastivěda a PČ 5.doc

Angličtina 5 do 30.4..docx

5. třída Prac. list 1 pro žáky s IVP AJ.PDF

5. třída Prac. list 2 pro žáky s IVP AJ.PDF

DP od 27. 4. do 1. 5. 2020 – 1. skupina, 5. třída M.docx

DP od 27. 4. do 1. 5. 2020 – 2. skupina, 5. třída M.docx

M 2.sk PL str.28.pdf

M 2.sk PL str 29 - násobení a dělení číslem 100.pdf

M 2.sk PL str. 30.pdf

M 2.sk PL stř. 31 - dělení násobků 10 jednociferným číslem.pdf

DP od 27. 4. do 1. 5. 2020 – 3. skupina, 5. třída M.docx

M 3.sk PL str. 10.pdf

M 3.sk PL str. 11.pdf

M 3.sk PL str.12.pdf

ČJ.docx

ČJ obě skupiny PL Chobotnice.pdf

ČJ obě skupiny PL Chobotnice (1).pdf

ČJ 1 skupina Cvičení.pdf

ČJ 1 skupina PL A.pdf

ČJ 1 skupina PL B.pdf

ČJ 2 skupina PL.pdf