učivo duben

 

Učivo zadané na období od 26.3. do 3.4.2020

ČJ PL 3 procvičování učiva - vyjm.slova po B.pdf

ČJ PL 3. věta, hlásky, velká písmena.pdf

M 3. sudá čísla, převody jednotek.pdf

M 3. geometrie - geometrické útvary, obvod.pdf

Fyzika 6.+7.-Elektřina.pdf

Př 6. - hmyz.pdf

Z 6. - procvičování, rasy.pdf

Angličtina 6. +7. do 3.4..pdf

Hra 6.+7..pptx

slovní zásoba 6.+7..ppt

Otázky 6.+7..pptx

 

Domácí příprava 3 dějepis 6. a 7..pdf

Hudební výchova - učivo 6.třída.pdf

IT učivo.pdf

Výchova ke zdraví.pdf

 

Učivo na dané období od 6.4. do Velikonoc (do 17.4.2020)

Domácí příprava 4 dějepis 6. a 7_.pdf

Angličtina 6.+7_ (2).pdf

Clothes -slovíčka 6.+7_ (2).pdf

6+7 - Pracovní list 1.pdf

6.+7. Pracovní list 2.pdf

ČJ - 1.část od 3.4..pdf

ČJ - 2.část procvičování pádů.pdf

Fyzika 6.+7.třída - Spotřeba el.energie - od 3.4..pdf

M -Aritmetika od 3.4..pdf

M - geometrie - procvičování test od 3.4..pdf

PŘ 6.třída - Hmyz rovnokřídlí - od 3.4..pdf

Z 6.třída - Náboženství, test od 3.4..pdf

IT učivo 2.docx

 

Učivo zadané na období od 14.4. do 24.4.2020

ČJ - procvičování učiva - 14.4.-24.4..pdf

ČJ 2.- vyjmenovaná slova po B, skloňování, časování - 20.-24.4..pdf

Fyzika 6.+7.tř. Elektřina - 14.4.-24.4..pdf

M aritmetika - procvičování učiva - 14.4.-24.4..pdf

MG - geometrická tělesa 14.4 - 24.4..pdf

Př 6.tř. test + vši - 14.4.-24.4..pdf

Z 6.tř. Náboženství - 14.4.-24.4..pdf

Domácí příprava 5 dějepis 6. a 7_.pdf

Angličtina 6 do 24.4..pdf

Přítomný čas průběhový -výklad.pdf

Clothes 6.+7. tř..doc

Prac. list 6.+7. tř. - prítomný čas průběhový 2.doc

Prac. list 6.+7. tř. - přítomný čas průběhový.docx

 

Učivo zadané na období od 27.4. do 1.5. 2020

Domácí příprava 6 dějepis, VkO, VV 6. a 7_.docx

Angličtina 6 +7 do 30.4..docx

Prac. list 1 -6.+7. třída.doc

Prac. list 2 -6.+7. třída.doc

Prac. list 3 - 6.+7. třída.docx

VZ 6.,9..docx

VZ PL1.pdf

VZ PL2.pdf

ČJ 1.skupina - 6.+7.třída - PL procvičování.jpg

ČJ 2.skupina - PL Vlastní jména.jpg

Fyzika 6.tř. El.prod vyrábí teplo.jpg

M - geom - úhel.jpg

M - PL (jednotky času).jpg

Př 6.třída - Hmyz polokřídlí.jpg

Z 6.třída - Jazyky a písmo.jpg