učivo duben

 

Učivo zadané na období od 26.3. do 3.4.2020

ČJ PL 3 procvičování učiva - vyjm.slova po B.pdf

ČJ PL 3. věta, hlásky, velká písmena.pdf

M 3. sudá čísla, převody jednotek.pdf

M 3. geometrie - geometrické útvary, obvod.pdf

Fyzika 6.+7.-Elektřina.pdf

Př 7. - hlodavci.pdf

Z 7.- Asie vodstvo.pdf

 

Angličtina 6. +7. do 3.4..pdf

Hra 6.+7..pptx

slovní zásoba 6.+7..ppt

Otázky 6.+7..pptx

 

Domácí příprava 3 dějepis 6. a 7..pdf

Hudební výchova - učivo 7.třída.pdf

 

 IT učivo.pdf

Učivo zadané na období od 6.4. do Velikonoc (do 17.4.2020)

Domácí příprava 4 dějepis 6. a 7_.pdf

Angličtina 6.+7_ (2).pdf

Clothes -slovíčka 6.+7_ (2).pdf

6+7 - Pracovní list 1.pdf

6.+7. Pracovní list 2.pdf

ČJ - 1.část od 3.4..pdf

ČJ - 2.část procvičování pádů.pdf

Fyzika 6.+7.třída - Spotřeba el.energie - od 3.4..pdf

M -Aritmetika od 3.4..pdf

M - geometrie - procvičování test od 3.4..pdf

PŘ - 7.třída - Zajícovci - od 3.4..pdf

Z 7.třída - Asie Vodstvo, test.pdf

IT učivo 2.docx

 

Učivo zadané na období od 14.4. do 24.4.2020

ČJ - procvičování učiva - 14.4.-24.4..pdf

ČJ 2.- vyjmenovaná slova po B, skloňování, časování - 20.-24.4..pdf

Fyzika 6.+7.tř. Elektřina - 14.4.-24.4..pdf

M aritmetika - procvičování učiva - 14.4.-24.4..pdf

MG - geometrická tělesa 14.4 - 24.4..pdf

Př 7.tř. test + Savci- šelmy - 14.4.-24.4..pdf

Z 7.tř. Asie podnebí - 14.4.-24.4..pdf

Domácí příprava 5 dějepis 6. a 7_.pdf

Angličtina 7 do 24.4..pdf

Přítomný čas průběhový -výklad.pdf

Clothes 6.+7. tř..doc

Prac. list 6.+7. tř. - přítomný čas průběhový.docx

Prac. list 6.+7. tř. - prítomný čas průběhový 2.doc

 

Učivo zadané na období od 27.4. do 1.5.2020

Domácí příprava 6 dějepis, VkO, VV 6. a 7_.docx

Angličtina 6 +7 do 30.4..docx

Prac. list 1 -6.+7. třída.doc

Prac. list 2 -6.+7. třída.doc

Prac. list 3 - 6.+7. třída.docx

ČJ 1.skupina - 6.+7.třída - PL procvičování.jpg

ČJ 2.skupina - PL Vlastní jména.jpg

Fyzika 6.tř. El.prod vyrábí teplo.jpg

M - geom - úhel.jpg

M - PL (jednotky času).jpg

Př 7.třída - šelmy psovití.jpg

Z 7.třída - Přírodní krajiny.jpg