učivo květen

 

Učivo zadané na období od 4.5. do 8.5.2020

Domácí příprava 7 HV a PČ 2. ročník.pdf

 Angličtina 2 do 7.5..docx

DP od 4. 5. do 8. 5. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.třída 1.sk - násobení a dělení 3.pdf

DP od 4. 5. do 8. 5. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

2.třída - písanka.pdf

2.třída - písanka -písmeno g.pdf

2.třída - prvouka - PL svátek matek.pdf

M 2.třída 2.sk - PL sčítání a odčítání.pdf

M 2.třída 2.sk - PL procvičování +-, porovnávání čísel, slovní úlohy.pdf

 

Učivo zadané na období od 11.5. do 15.5.2020

DP od 11. 5. do 15. 5. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

ČJ - 2.tř.- PL . opakování tvrdé a měkké hlásky.pdf

M 2.tř. 1.sk - sčítání a odčítání - PL.pdf

Prvouka 2.tř. Na poli.pdf

Prvouka 2.tř. PL - plodiny.pdf

Domácí příprava 8 HV a PČ 2. ročník.docx

 

DP od 11. 5. do 15. 5. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

Prvouka 2.tř. Na poli.pdf

Prvouka - na poli - pracovní list.pdf

Prvouka 2.tř. PL - plodiny.pdf

2.tř. 2.sk. písanka - g,ř.pdf

2.tř.2 sk. písanka - procvičování ř.pdf

M 2.tř. 2.sk - počítání v oboru do 9.pdf

M 2.tř.2.sk - PL počítání v oboru od 9.pdf

M 2.tř.2.sk - procvičování sčítání a odčítání v oboru do 9.pdf

M 2.tř.2sk. - počítáme do 10.pdf

 

DP od 11. 5. do 15. 5. 2020 – 3. skupina, 5. třída M.docx

M 2.tř. 3.sk - rozklad přes 10 do 100.pdf

M 2.tř. 3.sk Násobení a dělení 1-10 PL 2.pdf

M 2.tř. 3.sk Násobení a dělení 1-10.pdf

 

Angličtina 2 do 15.5..docx

 

Učivo zadané na období od 18.5. do 22.5.2020

DP od 18. 5. do 22. 5. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

ČJ - slabiky dě-tě-ně.pdf

Matematika - dělení 2,3.pdf

Prvouka - v lese a u lesa.pdf

Prvouka - les a lesní plody.pdf

Prvouka - byliny a houby.pdf

DP od 18. 5. do 22. 5. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

Prvouka - v lese a u lesa.pdf

Prvouka - byliny a houby.pdf

Prvouka - les a lesní plody.pdf

Prvouka 2.tř.2.sk - PL v lese a u lesa.pdf

Prvouka 2.tř.2.sk - PL - stromy a jejich plody.pdf

M 2.sk 2.tř. - procvičování v oboru do 10 (2).pdf

M 2.tř.2.sk - odčítání v oboru do 10.pdf

M 2.třída 2.sk - PL procvičování v oboru do 10.pdf

M 2.třída 2.sk - sčítání v oboru do 10.pdf

Písanka 2.tř.2.sk - písmeno ch.pdf

Písanka 2.tř.2.sk - procvičování CH.pdf

Domácí příprava 9 HV a PČ 2. ročník.docx

 

Učivo zadané na období od 25.5. do 29.5.2020

Domácí příprava 10 HV a PČ 2. ročník.pdf

DP od 25. 5. do 29. 5. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.tř. 2.sk - počítáme zpaměti (do 10).pdf

M 2.tř. 2.sk - počítání do 10.pdf

M 2.tř. 2.sk - procvičování počítání do 10 (pokračování).pdf

M 2.tř. 2.sk - procvičování počítání do 10.pdf

M 2.tř. 2.sk - sčítání a odčítání do 10.pdf

M 2.sř. 2.sk - sčítáí a odčítání do 10 (PL 37-39).pdf

M 2.tř. 2 sk -sčítání a odčítání do 10 (pokračování).pdf

Prvouka 2.třída - u vody a ve vodě.pdf

Prvouka 2.třída - pracovní list.pdf

Prvouka 2.třída - pracovní list 2.pdf

 

Angličtina 2 do 29.5..docx

 

DP od 25. 5. do 29. 5. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

Prvouka 2.třída 1.skupina - zvířata v lese.pdf

Prvouka 2.třída 1.skupina - ochrana přírody.pdf

Prvouka 2.třída - u vody a ve vodě.pdf

Prvouka 2.třída 1.sk - u vody a ve vodě - rybník, řeka, potok.pdf

M 2.třída - 1.sk - Odčítání s přechodem desítek.pdf

M 2.třída 1.sk - násobení a dělení - 2,3,4.pdf