Drobečková navigace

Aktuality > Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

bude probíhat 1.9.2022 v 8.00 hodin na školní zahradě. Následně proběhne uvedení do kmenových tříd. 0. a 1.ročníků za doprovodu rodičů.

 

Ukončení vyučování v 8.45 hodin, výdej obědů ve školní jídelně 10-12 hodin.

 

                                                            Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                  ředitelka školy

 

_____________________________________________

 

Všem žákům i rodičům přejeme krásné léto a budeme se těšit na viděnou v novém školním roce.

                                                                            Mgr.Vladiíra Šavrdová

                                                                                 ředitelka školy

          krásné léto.jpg                                                                 

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Přeplatky za obědy

Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2022 (přeplatek mínus záloha na září 2022 = vratka).

Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého přeplatku z tohoto školního roku, musí nahlásit jméno strávníka a č.účtu (nejlépe e-mailem: jídelna@zs-strozziho.cz) a přeplatek mu bude zaslán do 31.7.2022 na účet.

Z důvodu navýšení cen za potraviny jsme nuceni zdražit obědy. Změna ceny oběda od 1.9.2022

Kategorie:

Cena oběda nyní

Cena oběda od 1.9.2022

Strávníci 7-10 let

29,- Kč

36,- Kč

Strávníci 11-15 let

31,- Kč

38,- Kč

Strávníci 15 a více let

32,- Kč

39,- Kč

Cizí strávníci

80,- Kč

106,- Kč

                                                               Krásné prožití letních prázdnin přejí zaměstnanci školní jídelny ZŠ Petra Strozziho

 

___________________________________________________________________________________________ 

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

 

Dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nadále nepatří do školy či školského zařízení

  • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
  • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

 

Bližší informace na odkazu:

https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-covid-19-s-ucinnosti-od-10-2-2022-a-19-2-2022/ 

Děkujeme                                                                        

                                                                                        Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

___________________________________________________________________________________________

 

příprava na školu 2022.png

_______________________________________________________________________________________________

 

Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2021

bude probíhat v 8.00 hodin na školní zahradě. Následně proběhne uvedení do kmenových tříd. 0.- 3.ročník za doprovou rodičů.

Pro vstup do budovy školy je nutné dodržovat hygienická opatření - zakrytí dýchacích cest a použití dezinfekce.

Všichni žáci podstoupí screeningové testování antigeními testy - 1.-6.9., 9.9.2021.

Info MŠMT:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf  

Ukončení vyučování v 8.45 hodin, výdej obědů ve školní jídelně 10-12 hodin.

 

 

Děkujeme za respektování pokynů

                                                                                       Mgr. Vladimíra Šavrdová

_______________________________________________

Pozvánka na den otevřených dveří

 

Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu k základnímu vzdělávání, odkladu školní docházky, nástupu do 1. třídy, 0. ročníku – přípravné třídy, nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. V době dodržování proti epidemiologických opatření není možná osobní návštěva školy.

Pořádáme den otevřených dveří 18.2. 2021 od 9:00 hodin a 18.3.2021 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

 

 Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

 Ředitelské volno ve škole se mění na Dny proti Covidu.

 

 21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.

Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

 

skoly-1335-12.2020,.pdf

 

15.12.2020

                                                                                       Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 ___________________________________________________

 

 Ředitelské volno

 Vážení rodiče,

ve dnech 21. a 22. prosince 2020 uděluji ředitelské volno pro žáky školy.

Podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů

 

Děkujeme za pochopení a přejeme klidný Adventní čas, radostné prožití Vánoc a pevné zdraví do nového roku.

 

1.12.2020                                                     

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

__________________________________________________

 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
od středy 18. 11. 2020 je opět zahájena prezenční výuka ve všech ročnících škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žádám Vás o spolupráci při vybavení dětí rouškami, které budou z preventivních důvodů používat ve všech prostorách školy. Nadále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

Žádáme o důsledné sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte. Žák s příznaky respiračního onemocnění, případně zvýšenou teplotou se nemůže účastnit výuky.

 

Děkujeme za spolupráci a respektování pokynů.

 

V Praze, 12.11.2020                                                  Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

Odkazy na aktuality z MŠMT a školní jídelnu:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

https://www.zs-strozziho.cz/jidelna/

 

______________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče a milí žáci, 

Vláda ČR rozhodla o uzavření škol od 2.11.2020 pro prezenční výuku žáků vzdělávaných podle § 16, odst.9 Školského zákona.

O způsobu distanční výuky budete informováni třídními učiteli.

Při další organizaci vzdělávání se budeme řídit konkrétními a aktuálními pokyny vlády. 

Prosím, sledujte naše webové stránky.

Děkuji za celou školu za vaši spolupráci a přeji klid a naději do dalších dnů. Opatrujte se 

Od 2.11.2020 do odvolání děti do školy nejdou. Povinně se budou vzdělávat z domova.

                                                   ředitelka školy

                                                                                                V Praze, dne 30.10.2020

___________________________________________________

 

 

 

Vážení rodiče,

v současné době probíhají jednání o uzavření škol zřizovaných podle §16,odst.9,561/2004 Zákona (Školského zákona). Návrh pana ministra školství bude předložen vládě. Čekáme na rozhodnutí vlády, které bude zveřejněno 30.10.2020. Následně vás budeme informovat o způsobu výuky (distanční x prezenční). 

Děkujeme a přejeme pevné zdraví Vám všem

                                                                                        ředitelka školy

V Praze, dne 29.10.2020

__________________________________________________

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

připomínáme - od 26.10. do 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny.

Všem dětem a rodičům přejeme jejich klidné prožití a hlavně pevné zdraví.

 

Prosíme, prohlédněte si přiložené přílohy:

dopis pana ministra Plagy.pdf

doporučené odkazy aneb jak mluvit s dětmi o coronaviru.docx

leták pro 1. stupěň.jpg

leták pro 2. stupěň.jpg

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

                                                         ředitelka školy 

                                                                                                                                                       V Praze dne 23.10.2020

 ______________________________________________________________________________________________

Informace ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Petra Strozziho

Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2020 /přeplatek mínus záloha na září 2020 =vratka/.

Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého přeplatku z tohoto školního roku, musí nahlásit jméno strávníka a č.účtu /nejlépe e-mailem: jídelna@zs-strozziho.cz / a přeplatek mu bude zaslán do 31.7.2020 na účet.

Z důvodu navýšení cen za potraviny jsme nuceni zdražit obědy. Změna ceny oběda od 1.9.2020

Kategorie:

Cena oběda nyní

Cena oběda od 1.9.2020

Strávníci 7-10 let

27,- Kč

29,- Kč

Strávníci 11-15 let

29,- Kč

31,- Kč

Strávníci 15 a více let

30,- Kč

32,- Kč

Cizí strávníci

70,- Kč

80,- Kč /mzdové náklady + potraviny/

Bližší info na https://www.zs-strozziho.cz/jidelna/

__________________________________________________________________

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

V období uzavření školy je zajištěna pro nutné řešení požadavků provozní doba v budově školy:

PO – PÁ v době: 8:30 až 11:30 hodin

V ostatní dobu jsme pro vás na emailových adresách a telefonních číslech uvedených v kontaktech.

 

 

Dobrovolníci PomahamePraze - info pro rodiny.pdf

(nabídka pomoci rodinám v současné situaci)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------