Důležitá upozornění

 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
od středy 18. 11. 2020 je opět zahájena prezenční výuka ve všech ročnících škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žádám Vás o spolupráci při vybavení dětí rouškami, které budou z preventivních důvodů používat ve všech prostorách školy. Nadále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

Žádáme o důsledné sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte. Žák s příznaky respiračního onemocnění, případně zvýšenou teplotou se nemůže účastnit výuky.

 

Děkujeme za spolupráci a respektování pokynů.

 

V Praze, 12.11.2020                                                  Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

Odkazy na aktuality z MŠMT a školní jídelnu:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

https://www.zs-strozziho.cz/jidelna/

 

______________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče a milí žáci, 

Vláda ČR rozhodla o uzavření škol od 2.11.2020 pro prezenční výuku žáků vzdělávaných podle § 16, odst.9 Školského zákona.

O způsobu distanční výuky budete informováni třídními učiteli.

Při další organizaci vzdělávání se budeme řídit konkrétními a aktuálními pokyny vlády. 

Prosím, sledujte naše webové stránky.

Děkuji za celou školu za vaši spolupráci a přeji klid a naději do dalších dnů. Opatrujte se 

Od 2.11.2020 do odvolání děti do školy nejdou. Povinně se budou vzdělávat z domova.

                                                   ředitelka školy

                                                                                                V Praze, dne 30.10.2020

___________________________________________________

 

 

 

Vážení rodiče,

v současné době probíhají jednání o uzavření škol zřizovaných podle §16,odst.9,561/2004 Zákona (Školského zákona). Návrh pana ministra školství bude předložen vládě. Čekáme na rozhodnutí vlády, které bude zveřejněno 30.10.2020. Následně vás budeme informovat o způsobu výuky (distanční x prezenční). 

Děkujeme a přejeme pevné zdraví Vám všem

                                                                                        ředitelka školy

V Praze, dne 29.10.2020

__________________________________________________

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

připomínáme - od 26.10. do 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny.

Všem dětem a rodičům přejeme jejich klidné prožití a hlavně pevné zdraví.

 

Prosíme, prohlédněte si přiložené přílohy:

dopis pana ministra Plagy.pdf

doporučené odkazy aneb jak mluvit s dětmi o coronaviru.docx

leták pro 1. stupěň.jpg

leták pro 2. stupěň.jpg

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

                                                         ředitelka školy 

                                                                                                                                                       V Praze dne 23.10.2020

 ______________________________________________________________________________________________

Informace ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Petra Strozziho

Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2020 /přeplatek mínus záloha na září 2020 =vratka/.

Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého přeplatku z tohoto školního roku, musí nahlásit jméno strávníka a č.účtu /nejlépe e-mailem: jídelna@zs-strozziho.cz / a přeplatek mu bude zaslán do 31.7.2020 na účet.

Z důvodu navýšení cen za potraviny jsme nuceni zdražit obědy. Změna ceny oběda od 1.9.2020

Kategorie:

Cena oběda nyní

Cena oběda od 1.9.2020

Strávníci 7-10 let

27,- Kč

29,- Kč

Strávníci 11-15 let

29,- Kč

31,- Kč

Strávníci 15 a více let

30,- Kč

32,- Kč

Cizí strávníci

70,- Kč

80,- Kč /mzdové náklady + potraviny/

Bližší info na https://www.zs-strozziho.cz/jidelna/

__________________________________________________________________

 

Předávání vysvědčení 30.6.2020

Vážení rodiče,

V úterý 30.6.2020 budeme předávat vysvědčení podle následujících pravidel:

 • Žákům docházejícím do výukových skupin budou předávat vysvědčení třídní učitelé a vyučující přiřazení ke skupině 1.vyučovací hodinu, tedy od 8:00 hodin.
 • Žákům 2.stupně bude vysvědčení předáno na zahradě školy třídními učiteli. Zahájení 8:15 hodin po dobu 1 vyučovací hodiny. Žáci se musí prokázat vyplněným čestným prohlášením, podepsaným zákonnými zástupci.
 • Žákům 4.ročníku bude vysvědčení předáno v kmenové třídě paní učitelkou třídní. Zahájení v 8:30 hodin po dobu 1 vyučovací hodiny. Žáci se musí prokázat vyplněným čestným prohlášením, podepsaným zákonnými zástupci.
 • Žáci, kteří se neúčastnili prezenční výuky a nebyli zařazeni do výukové skupiny, bude předáno vysvědčení třídními učiteli nebo pověřeným pedagogem individuálně v době 9:00 – 9:30 hodin v prostoru budovy školy. Svou účast si domluví každý zákonný zástupce s vyučujícím předem.
 • Nevyzvednutá vysvědčení budou předána žákům individuálně po dohodě nebo v září 2020.  

Prosíme všechny zúčastněné, aby dodržovali hygienická opatření při pohybu v areálu školy a při všech jednáních.

Děkujeme za respektování podmínek a součinnosti při zakončení mimořádného školního roku 2019/2020.

Přeji všem hezké prázdniny prožité v plném zdraví a příjemných zážitků.

 

Mgr. Vladimíra Šavrdová, ředitelka školy,          23. června 2020

 

příloha:

příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

   _____________________________________________________________________________________________

 

Výuka na 2.stupni i po 8.6.2020 do konce školního roku 2019/2020 bude probíhat nadále distančně. Sledujte webové stránky školy a zůstaňte v kontaktu s třídními učiteli.

 

____________________________________________________

 

Vážení rodiče,

                     od 25.5.2020 je umožněna účast žáků 1. stupně ve škole za specifických podmínek:

 • účast ve školní skupině je dobrovolná
 • při prvním příchodu do školy zák odevzdá podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - příloha - součástí Čestného prohlášení je seznámení s vymezením rizikových skupin ministerstvem zdravotnictví, bez tohoto prohlášení nelze žáka přijmout do výukové skupiny
 • rodiče zváží rizikové faktory v rodině při rozhodování účasti při výuce
 • do školy nesmí být vpuštěn žák s příznaky virového onemocnění, nebo zvýšenou teplotou
 • doprovázející osoby nemají přístup do prostor školy. Zákonný zástupce předá žáka pedagogovi před budovou školy, kde si jej též vyzvedne
 • výuka i přestávky pro jednotlivé skupiny budou organizovány tak, aby se nepotkávalo najednou více skupin
 • ve třídách budou zajištěny povinné rozestupy i prostředky na mytí rukou a desinfekce
 • žák musí být z domova vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení
 • každý žák musí dodržovat stanovená hygienická opaření, opakované nedodržování hygienických opatření žákem může být příčinou vyloučení ze vzdělávací skupiny
 • vzdělávací skupiny budou probíhat od 8:00 do 16:00 h, rodič si může dítě vyzvednout dříve nebo může žák odcházející bez doprovodu odejít dříve sám, nejdříve však po 4. vyučovací hodině, nebo po 5. vyučovací hodině u vyšších ročníků 1. stupně školy
 • ranní družina nebude poskytována
 • omlouvání žáků bude probíhat obvyklým způsobem
 • školní jídelna pro žáky školy nebude v provozu, o způsobu stravování škola jedná, pravděpodobně bude nutné dávat dětem jídlo z domova 
 • o dalších konkrétních podrobnostech provozu bude rozhodnuto podle zjištěného počtu účastníků vzdělávání ve škole a informace vám budou poskytnuty po 18.5.2020
 • Prosíme o co nejrychlejší předběžné sdělení, zda budete mít zájem o účast Vašeho dítěte ve škole ve vzdělávací skupině a zda bude dítě odcházet po dopoledním bloku, případně předpokládaný čas odchodů odpoledne.
 •  Závazně je nutné se vyjádřit nejpozději do 18.května 2020.  Po 25.květnu již nemohou být do skupiny zařazováni další žáci. 
 • Zákonní zástupci předají informace písemně prostřednictvím emailové pošty třídním učitelům nebo řediteli školy, prostřednictvím záložky napište nám na webových stránkách. Je možné zaslat též SMS na telefonní číslo uvedené na webových stránkách.
 • Závazně je nutné se vyjádřit nejpozději do 18. května 2020.  Po 25. květnu již nemohou být do skupiny zařazováni další žáci. 

 • Složení vzdělávacích skupin je do 30.6.2020 neměnné.

 • Žáci 2. stupně se budou do konce školního roku 2019/2020 vzdělávat distančně.

 • Děkujeme za respektování podmínek a součinnost při zajišťování vzdělávání vašich dětí.

                                                                     Mgr. Vladimíra Šavrdová, ředitelka školy,               5. května 2020

 

příloha:

příloha_čestné_prohlášení.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

V období uzavření školy je zajištěna pro nutné řešení požadavků provozní doba v budově školy:

PO – PÁ v době: 8:30 až 11:30 hodin

V ostatní dobu jsme pro vás na emailových adresách a telefonních číslech uvedených v kontaktech.

 

 

Dobrovolníci PomahamePraze - info pro rodiny.pdf

(nabídka pomoci rodinám v současné situaci)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevence epidemie 2020

Od 17.3.2020 je přerušen provoz mateřské školy.

 

Od 11.3.2020 je uzavřena škola.

 

 

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.  

 

Vláda rozhodla o uzavření škol do odvolání.

 

 

Zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Sledujte informace na našich webových stránkách.

 

 

 

10.3.2020

 

 

 Aktuální doporučení Ministerstva zdravotnictví

 

V souvislosti s končícími jarními prázdninami, návratem občanů z lyžařských a jiných zájezdů a současnou epidemiologickou situací dovolujeme si upozornit na aktuální důležité doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

 

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

  

Jak se chránit?

 • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
 • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106.

Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.