Drobečková navigace

Aktuality > Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

 

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

 

Dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nadále nepatří do školy či školského zařízení

  • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
  • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

 

Bližší informace na odkazu:

https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-covid-19-s-ucinnosti-od-10-2-2022-a-19-2-2022/ 

Děkujeme                                                                        

                                                                                        Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

___________________________________________________________________________________________

 

příprava na školu 2022.png

_______________________________________________________________________________________________

 

Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2021

bude probíhat v 8.00 hodin na školní zahradě. Následně proběhne uvedení do kmenových tříd. 0.- 3.ročník za doprovou rodičů.

Pro vstup do budovy školy je nutné dodržovat hygienická opatření - zakrytí dýchacích cest a použití dezinfekce.

Všichni žáci podstoupí screeningové testování antigeními testy - 1.-6.9., 9.9.2021.

Info MŠMT:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf  

Ukončení vyučování v 8.45 hodin, výdej obědů ve školní jídelně 10-12 hodin.

 

 

Děkujeme za respektování pokynů

                                                                                       Mgr. Vladimíra Šavrdová

_______________________________________________

Pozvánka na den otevřených dveří

 

Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu k základnímu vzdělávání, odkladu školní docházky, nástupu do 1. třídy, 0. ročníku – přípravné třídy, nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. V době dodržování proti epidemiologických opatření není možná osobní návštěva školy.

Pořádáme den otevřených dveří 18.2. 2021 od 9:00 hodin a 18.3.2021 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

 

 Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

 Ředitelské volno ve škole se mění na Dny proti Covidu.

 

 21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.

Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

 

skoly-1335-12.2020,.pdf

 

15.12.2020

                                                                                       Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 ___________________________________________________

 

 Ředitelské volno

 Vážení rodiče,

ve dnech 21. a 22. prosince 2020 uděluji ředitelské volno pro žáky školy.

Podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů

 

Děkujeme za pochopení a přejeme klidný Adventní čas, radostné prožití Vánoc a pevné zdraví do nového roku.

 

1.12.2020                                                     

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

__________________________________________________

 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
od středy 18. 11. 2020 je opět zahájena prezenční výuka ve všech ročnících škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žádám Vás o spolupráci při vybavení dětí rouškami, které budou z preventivních důvodů používat ve všech prostorách školy. Nadále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

Žádáme o důsledné sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte. Žák s příznaky respiračního onemocnění, případně zvýšenou teplotou se nemůže účastnit výuky.

 

Děkujeme za spolupráci a respektování pokynů.

 

V Praze, 12.11.2020                                                  Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

Odkazy na aktuality z MŠMT a školní jídelnu:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

https://www.zs-strozziho.cz/jidelna/

 

______________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče a milí žáci, 

Vláda ČR rozhodla o uzavření škol od 2.11.2020 pro prezenční výuku žáků vzdělávaných podle § 16, odst.9 Školského zákona.

O způsobu distanční výuky budete informováni třídními učiteli.

Při další organizaci vzdělávání se budeme řídit konkrétními a aktuálními pokyny vlády. 

Prosím, sledujte naše webové stránky.

Děkuji za celou školu za vaši spolupráci a přeji klid a naději do dalších dnů. Opatrujte se 

Od 2.11.2020 do odvolání děti do školy nejdou. Povinně se budou vzdělávat z domova.

                                                   ředitelka školy

                                                                                                V Praze, dne 30.10.2020

___________________________________________________

 

 

 

Vážení rodiče,

v současné době probíhají jednání o uzavření škol zřizovaných podle §16,odst.9,561/2004 Zákona (Školského zákona). Návrh pana ministra školství bude předložen vládě. Čekáme na rozhodnutí vlády, které bude zveřejněno 30.10.2020. Následně vás budeme informovat o způsobu výuky (distanční x prezenční). 

Děkujeme a přejeme pevné zdraví Vám všem

                                                                                        ředitelka školy

V Praze, dne 29.10.2020

__________________________________________________

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

připomínáme - od 26.10. do 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny.

Všem dětem a rodičům přejeme jejich klidné prožití a hlavně pevné zdraví.

 

Prosíme, prohlédněte si přiložené přílohy:

dopis pana ministra Plagy.pdf

doporučené odkazy aneb jak mluvit s dětmi o coronaviru.docx

leták pro 1. stupěň.jpg

leták pro 2. stupěň.jpg

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

                                                         ředitelka školy 

                                                                                                                                                       V Praze dne 23.10.2020

 ______________________________________________________________________________________________

Informace ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Petra Strozziho

Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2020 /přeplatek mínus záloha na září 2020 =vratka/.

Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého přeplatku z tohoto školního roku, musí nahlásit jméno strávníka a č.účtu /nejlépe e-mailem: jídelna@zs-strozziho.cz / a přeplatek mu bude zaslán do 31.7.2020 na účet.

Z důvodu navýšení cen za potraviny jsme nuceni zdražit obědy. Změna ceny oběda od 1.9.2020

Kategorie:

Cena oběda nyní

Cena oběda od 1.9.2020

Strávníci 7-10 let

27,- Kč

29,- Kč

Strávníci 11-15 let

29,- Kč

31,- Kč

Strávníci 15 a více let

30,- Kč

32,- Kč

Cizí strávníci

70,- Kč

80,- Kč /mzdové náklady + potraviny/

Bližší info na https://www.zs-strozziho.cz/jidelna/

__________________________________________________________________

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

V období uzavření školy je zajištěna pro nutné řešení požadavků provozní doba v budově školy:

PO – PÁ v době: 8:30 až 11:30 hodin

V ostatní dobu jsme pro vás na emailových adresách a telefonních číslech uvedených v kontaktech.

 

 

Dobrovolníci PomahamePraze - info pro rodiny.pdf

(nabídka pomoci rodinám v současné situaci)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------