Povinné informace o subjektu

 1. Název subjektu - Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1

Účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy

2. Důvod a způsob založení - Základní škola a Mateřská škola je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřizovatelem je hlavní město Praha a její ředitel vydal rozhodnutím subjektu zřizovací listinu. ZL.doc

3. Organizační schéma školy

   Struktura.JPG

4. Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola, Za Invalidovnou 628/1, Praha 8, Karlín, 186 00

úřední hodiny v pracovní dny 7:30 - 14:30, dále kdykoli dle domluvy, 

konzultace s pedagogy v konzultačních hodinách a po domluvě

Datová schránka - eu 7 yipm

tel. čísla ZŠ - 284 826 799, 607 050 792, 775 861 999

tel. čísla MŠ - 284 824 210, 608 831 406

tel. čísla ŠD - 774 137 333

Fax - 284 817 130

adresa webu: www.zs-mszainvalidovnou.cz

adresa e-podatelny: sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

Další elektronické adresy uvedeny v odkazu Kontakt

5. Bankovní spojení: případné platby lze poukázat na účet školy:

číslo účtu - 2003310003/6000 PPF banka a.s.

6. IČO: 70102431

REDIZO: 610350803

7.DIČ: nejsme plátci DPH

8. Dokumenty: Školní řád, výroční zprávy, školní vzdělávací program, rozpočet, správní řád

Školní řád únor 2016 doc, Výroční zprávy, ROZ 2016.pdf,

9. Příjem žádostí o informace - Žádosti o informace zasílejte poštou na adresu školy k rukám ředitele školy, osobně na adrese školy, elektronicky na školu

10. Příjem žádostí a dalších podání - Žádosti zasílejte poštou na adresu školy k rukám ředitele školy, osobně na adrese školy, elektronicky na školu

11. Opravné prostředky - správní řád

12. Formuláře: , Přípravná třída, ZŠ, Škola individuálních možností, ZŠ, Škola praktická

13.Popisy postupů při řešení životních situací:  portál veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy: Školský zákon 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, www.msmt.cz

15. Úhrada za poskytování informací -

16. Licenční smlouvy: -

Veřejné zakázky: veřejné zakázky

17. Výroční zprávy: výroční zprávy