Výroční zprávy


 

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2017 - 2018.pdf

 

 

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2016 - 2017.pdf

 

 

Výroční zpráva 2015/2016

výroční zpráva 2015 -2016.pdf

 

VZ poskytnutí informacá 2017VZ poskytnutí informací 2016VZ poskytování informací 2018Výroční zpráva 2016/2017Výroční zpráva 2015/2016Výroční zpráva 2018/2019VZ poskytnutí informací 2015Výroční zpráva 2014/2015VZ poskytování informací 2014Výroční zprava 2013-2014
 

 

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091436