GDPR

 Zpracování osobních údajů v organizaci se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením EU 2016/679, o ochraně osobních údajů přijatým Evropským parlamentem a Evropskou radou.

Informace o zpracování OÚ jsou k dispozici v kanceláři vedení školy.

Pověřenec kontroly zpracování osobních údajů:

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s.r.o.

Karolínská 661/4

186 00, Praha 8
Tel.: +420  731 609 403

consultant@moore-czech.cz