2. Třída

 

Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese jindra.ratajova@zs-mszainvalidovnou.cz  nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

 

 

 

Učivo zadané na období od 1.6. do 5.6.2020

Domácí příprava 11 HV a PČ 2. ročník.docx

Angličtina 2 do 5.6..docx

DP od 1. 6. do 5. 6. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.tř. 1.sk - dělení a násobení 2,3,4.pdf

Prvouka 2.tř. 1.sk - proměny léta.pdf

 

 

DP od 1. 6. do 5. 6. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.tř. 2.sk - procvičování +- do 8.pdf

M 2.tř. 2 sk - příklady a slovní úlohy na +- do 8.pdf

M 2.tř. 2.sk - procvičování +- do 10.pdf

Prvouka 2.tř. 2.sk - pracovní list - Léto.pdf

Prvouka 2.tř.2.sk - PL 2 - Léto.pdf

 

M 2.tř - násobení a dělení čísly 10,100.pdf

M 2.tř - dělení a násobení čísly 10,100 (2.část).pdf

M 2.tř. - dělení se zbytkem.pdf

M 2.tř. - procvičování dělení a násobení.pdf

 

Učivo zadané na období od 8.6. do 12.6.2020

Domácí příprava 12 HV a PČ 2. ročník.docx

Angličtina 2 do 12.6..docx

DP od 8. 6. do 12. 6. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.třída 2.sk - sčítání a odčítání do 7.pdf

M 2.třída 2.sk - sčítání v oboru do 8.pdf

M 2.třída 2.sk - číslo 8 (číselná osa, porovnávání ).pdf

M 2.třída 2.sk - číslo 8 (znázornění, porovnávání).pdf

M 2.třída 2.sk - sčítání a odčítání v oboru do 10 (procvičování učiva).pdf

M 2.třída 2.sk - sčítání a odčítání v oboru do 10.pdf

Prvouka 2.třída 2.sk - procvičování učiva - - chování v přírodě, sporty.pdf

Prvouka 2.třída 2.sk - rok, příroda.pdf

DP od 8. 6. do 12. 6. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.třída 1.sk - násobení a dělení do 5.pdf

M 2.třída 1.sk - sčítání a odčítání do 100.pdf

 

Učivo zadané na období od 15.6. do 19.6.2020

DP od 15. 6. do 19. 6. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.třída 1.sk - násobení a dělení 2,3,4,5.pdf

M 2.třída 1.sk - sčítání a odčítání do 100.pdf

DP od 15. 6. do 19. 6. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.třída 2.sk - matematické housenky.pdf

M 2.třída 2.sk - obrázek matematika.pdf

M 2.třída 2.sk - odčítání v oboru do 7.pdf

M 2.třída 2.sk - procvičování +- do 7.pdf

M 2.třída 2.sk - procvičování +- do 10.pdf

M 2.třída 2.sk - sčítání a dočítání v oboru do 10.pdf

M 2.třída 2.sk - sčítání a odčítání do 5.pdf

M 2.třída 2.sk - sčítání a odčítání do 7.pdf

Prvouka 2.třída - křížovka les.pdf

 

Domácí příprava 13 HV a PČ 2. ročník.docx

 

Učivo zadané na období od 22.6. do 26.6.2020

DP od 22. 6. do 26. 6. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.tř. 1.sk - sčítání a odčítání do 100.pdf

M 2.tř.1.sk - násobění a dělení 2,3,4,5.pdf

 

DP od 22. 6. do 26. 6. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.docx

M 2.tř.2.sk - číslo 6.pdf

M 2.stř.2.sk - sčítání a odčítání do 6 - perníčky.pdf

M 2.tř.2.sk - sčítání a odčítání do 6.pdf

M 2.tř.2.sk - sčítání a odčítání do 6 - pomeranče.pdf

M 2.tř.2.sk - sčítání a dočítání - obrázek.pdf

M 2.tř.2.sk - sčítání a odčítání do 10 - obrázek.pdf

M 2.tř.2.sk - sčítání a odčítání v oboru do 10 - pokračování.pdf

M 2.tř.2.sk - sčítání a odčítání v oboru do 10.pdf

M 2.tř.2.sk - vyhledej číslo.pdf

Prvouka - 2.tř.2.sk - opakování učiva - co už umím.pdf