2. Třída

 

Učivo, které bude zadáváno po dobu vyhlášení mimořádného stavu, bude pravidelně doplňováno. Prosím, konzultujte a komunikujte s třídním vyučujícím na e-mailové adrese jindra.ratajova@zs-mszainvalidovnou.cz  nebo na telefonu školy.

Veškeré kontakty najdete v žákovské knížce svého dítěte nebo na webových stránkách školy.

Učivo zadané na období od 13.3. do 20.3.2020

 

Pracovní listy pro žáky s IVP

M - 2. r. II.pdf

M- 2.r. II (1).pdf

M - 2. r. II (2).pdf

M- 2.r. II (3).pdf

M- 2. r. II (4).pdf

Anglický jazyk 2 do 20.3..pdf

 

DÚ 2. skupina 2. třída Čj M Prv.pdf

DÚ 1. skupina 2. třída Čj M Prv.pdf

 

 Zadané učivo na období od 23.3. do 27.3.2020

Domácí práce 1. Skupina 2. třída M Čj Prv - od 23.3..pdf

Domácí práce 2.skupina 2.třída - M, Čj, Prv - od 23.3..pdf

2.skupina - Prv - jaro - od 23.3..png

 2.skupina - matematika list 1 - od 23.3..png

2.třída - 2.skupina - lidské tělo - od 23.3..png

2.třída - 2.skupina - +- do 9 - od 23.3..png

2.třída - 2.skupina - +- do 10 - od 23.3..png

2.třída - 2.skupina - +- do 10 (PL) - od 23.3..png

2.třída - 2.skupina - +- do 10 (PL2) - od 23.3..png

 

Domácí práce 1. skupina 2. třída M Čj Prv Vv od 25.3..pdf 

M PL1 - scítání a odčítání od 25.3..pdf

M PL2 - násobení a dělení 2 - od 25.3..pdf

 

Učivo zadané na období od 30.3. do 3.4.2020

Mimořádné procvičování SPP 2.třída.pdf

Práce pro žáky - logopedie 1. a 2.třída.pdf

 Angličtina 2 do 3.4..pdf

 

Domácí práce od 30. 3. do 3. 4. 2020 – 1. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.pdf

ČJ PL doplňování hlásek.pdf

M PL 1.pdf

Násobení 2.docx

Prvouka Jaro.pdf

Prvouka stromy na jaře + včely.pdf

 Domácí práce od 30. 3. do 3. 4. 2020 – 2. skupina, 2. třída M, Čj, Prv, Vv, Tv.pdf

M 2.sk PL - +- do 10.pdf

M 2.sk - PL 2.pdf

M 2.sk - PL 3.pdf

M 2.sk - PL4 slovní úlohy.pdf

M 2.sk - PL 5.pdf

Prvouka 2.sk - Proměny jara.pdf

Prvouka 2.sk - stromy na jaře + včely.pdf

Prvouka 2.sk - PL jarní květiny.pdf

Prvouka 2.sk - PL strom a plody.pdf