Informace k prvnímu školnímu týdnu

V týdnu od 5.9. - 8.9.2023 je vyučování ve všech třídách od 8 do 11.40 hodin. 

Školní družina - ranní bude začínat od 11.9.2023 (od 7 - 7.40 hodin).

 

Ředitelské volno 

Vážení rodiče, 

na den 29.9.2023 uděluji ředitelské volno pro žáky školy podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů.

Děkujeme za pochopení 

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

bude probíhat 4.9.2023 v 8.00 hodin na školní zahradě. Následně proběhne uvedení do kmenových tříd. 0. a 1.ročníků za doprovodu rodičů.

 Ukončení vyučování v 8.45 hodin, výdej obědů ve školní jídelně 10-12 hodin.

                              Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                               ředitelka školy

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina 

Školní družina pro přihlášené žáky v termínu 28.8. - 1.9.2023 je od 8 do 16 hodin. Je třeba zajistit svačinu po celou dobu pobytu dítěte v ŠD (děti si přinesou polodenní či celodenní svačinu).

Při nástupu bližší informace o programu ŠD.

                                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                                          Ředitelka školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení školního roku 2022/2023

30.6.2023 v 8 hodin proběhne na školní zahradě slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s odcházejícími žáky.

Žáci se po slavnostním rozloučení odeberou do tříd k předání vysvědčení. Výuka končí v 8.45 hodin.

Školní družina si přebírá žáky v 8.45 hodin, od 10 do 12 hodin probíhá vydávání obědů v ŠJ ZŠ Petra Strozziho. ŠD končí 30.6.2023 ve 14 hodin.

 

S přáním krásného léta

Mgr. Vladimíra Šavrdová

Ředitelka školy

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Informační schůzky

   Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí do přípravné třídy se koná 13.6.2023 ve 14:00 hodin v přípravné třídě.

 Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí do první třídy se koná 13.6.2023 ve 14:30 v první třídě.

 

                                                                                        Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

________________________________________________  

pozvánka zahradní slavnost 2023.png

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis do MŠ  květen 2023.png

kriteria přijetí do MŠ.doc 

-------------------------------------------------------------------

Pozvánka na den otevřených dveří

 

Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu k základnímu vzdělávání, odkladu školní docházky, nástupu do 1. třídy, 0. ročníku – přípravné třídy, nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. 

Pořádáme den otevřených dveří ve středu od 11.1.2023 od 9:00 hodin a ve středu 15.2. a 15.3.2023 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

Zápis bude probíhat 11.4. a 12.4.2023 od 12 do 16 hodin. 

 Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

-------------------------------------------------------------

Přejeme všem radostné Vánoce, pokoj do Vašich rodin, zdraví a štěstí v novém roce  

 přání - Vánoce 22.docx.JPG

 Zprávy ze Školy v přírodě

Všichni v pořádku dojeli a už si užívají krásného podzimního počasí na stráních Krkonoš (a čekají, až je potká Krakonoš....)

 

podzim na horách.jpg

______________________________________________________

 

Ředitelské volno 

Vážení rodiče,

na den 24. a 25.10.2022 uděluji ředitelské volno pro žáky školy podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů.

Navazují podzimní prázdniny.

 

 

Děkujeme za pochopení 

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

______________________________________________________

 

Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali, že volby do školské rady proběhnou ve dnech 26. a 27.9.2022 v budově školy.

 

                                                                             Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                 Ředitelka školy

 

____________________________________________________________________________________________

 

Ředitelské volno 

Vážení rodiče,

na den 16.9.2022 uděluji ředitelské volno pro žáky školy.

Podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů - výročí 110 let školy.

 

Děti, žáci a zákonní zástupci se mohou s historií školy seznámit v dalším týdnu (od 19.9. do 23.9.2022).

 

Děkujeme za pochopení 

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

________________________________________________________________________________________________

 

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

bude probíhat 1.9.20228.00 hodin na školní zahradě. Následně proběhne uvedení do kmenových tříd. 0. a 1.ročníků za doprovodu rodičů.

 

Ukončení vyučování v 8.45 hodin, výdej obědů ve školní jídelně 10-12 hodin.

 

                                                            Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                  ředitelka školy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školné  pro školní družinu na školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 8, Za Invalidovnou 1 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ve výši  100 Kč měsíčně

Úplata se hradí hotově či bezhotovostně na účet školy 2003310003/6000. V případě bezhotovostní platby je nutné informovat vedení Základní a Mateřské školy pro přidělení variabilního symbolu.

 

Podle § 11 odst. 3 vyhlášky o zájmovém vzdělávání může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.

 

 

                                                                                 Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                       ředitelka školy