Drobečková navigace

Aktuality > ZŠ, Škola do života > Informace škola do života

Základní škola -  vzdělávací program Škola do života podle RVP ZV

č. 22980/1997 – 22 (pro žáky s lehkým mentálním postižením)
obor vzdělání -  základní vzdělání 79-01-C

Působí na adrese Praha 8, Za Invalidovnou 1.
Vzdělává žáky od 6.do 9.ročníku podle vzdělávacího programu ŠVP Škola do života. Naplňuje třídy do 14 žáků.
Jedná se o žáky s lehkým  mentálním postižením nebo s takovými výukovými nedostatky, pro které se nemohou úspěšně vzdělávat v běžné  základní škole. Do základní školy s ŠVP Škola do života jsou žáci vřazeni na základě žádosti rodiče a  odborného psychologického vyšetření Rozhodnutím o zařazení do základní školy s ŠVP Škola do života.
Zásadním předpokladem úspěšné práce je individuální přístup ke každému žáku tak, aby dosáhl maximálního vzdělání v rámci svých individuálních intelektových možností a po ukončení školní docházky se mohl dále odborně připravovat  na budoucí povolání a společenské uplatnění na  odborném učilišti, středním odborném učilišti nebo střední škole.

 

 

Školní vzdělávací program "Škola do života" je program podle RVP ZV s upravenými výstupy vzdělání.

Je zaveden od 1.9.2017 v 6. ročníku