Drobečková navigace

Aktuality > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň
180 00

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
  Praha 8, Karlín
  Za invalidovnou 628/1

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
  Praha 8, Karlín
  Za invalidovnou 628/1

 • 4.3 Úřední hodiny

   v pracovní dny 7:30 - 14:30, dále kdykoli dle domluvy,

 • 4.4 Telefonní čísla

  ZŠ: +420 284 826 799
  MŠ: +420 284 824 210
  ŠD: +420 774 137 333

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zs-mszainvalidovnou.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
  Praha 8, Karlín
  Za invalidovnou 628/1

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

 • 4.8 Datová schránka

  eu7yipm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 70102431

6. IČO

70102431

7. DIČ

CZ70102431 škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): eu7yipm

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Karlín, Za invalidovnou 628/1

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Základní škola a Mateřská škola neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.