Drobečková navigace

Aktuality > > Aktuality MŠ

Aktuality MŠ


výsledky zápisu dětí do MŠ od 1.9.2024

Datum konání: 31. 5. 2024

výsledky zápisu MŠ, 2024-2025.pdf

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná 18.6.2024 od 15:30 hodin ve třídě mateřské školy.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Školné  pro mateřskou školu od školního roku 2024/2025

Rozhodnutím Rady HMP usnesením č.510 se stanovuje výše  úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na 800 Kč / měsíc. Výše úplaty je tak stanovena cca v polovině maximálně možných částek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               ředitelka školy 

výstřižek zápis MŠ.png

 

Pozvánka na den otevřených dveří v Mateřské škole

 Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu ke vzdělávání v mateřské škole nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. 

Pořádáme den otevřených dveří ve středu 13.3.2024 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

 

Možnost shlédnout prezentaci o naší škole je možné zde - Den otevřených dveří 24.pdf

  

Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

___________________________________________________

Zahájení školního roku 2023/2024

v Mateřské škole bude 4.9. 2023.

 

Provoz je zajištěn od 6:30 do 17:00 h. Rodiče nově nastupujících dětí žádáme, aby se dostavili do 8.30 hodin.

V měsíci září probíhá pozvolná adaptace nově příchozích dětí.

S jejím průběhem a vývojem budou učitelé seznamovat rodiče a projednávat další vhodná řešení. 

 

Pomůcky do MŠ: vhodné přezůvky - bačkory,

Ramínko s kapsářem na oblečení

Vše je nutné podepsat jménem dítěte.

Těšíme se na vás.

                                                                                   kolektiv MŠ

 

 

_____________________________________________________________

Výsledky zápisu do Mateřské školy pro školní rok 2023-2024

 

výsledky zápisu MŠ od 1.9.2023.jpg

 

29.5.2023              Mgr. Vladimíra Šavrdová

                ředitelka školy

Všem nepřijatých dětem se omlouváme

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná 13.6.2023 v 15:30 ve třídě mateřské školy

Žádáme o potvrzení nástupu dítěte do 7.6.2023 a o účasti na schůzce. Děkujeme

______________________________________________________________________________________________ 

Zápis do MŠ  květen 2023.png

 

kriteria přijetí do MŠ.doc 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pozvánka na den otevřených dveří

 

Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu ke vzdělávání v mateřské škole nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. 

Pořádáme den otevřených dveří ve středu od 22.2.2023 od 9:00 hodin, ve středu 22.3.2023 a v úterý 18.4.2023 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

Termín zápisu do MŠ je 9.5 a 10.5.2023 od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. 

 Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zahájení školního roku 2022/2023

v Mateřské škole bude 1.9. 2022.

 

Provoz je zajištěn od 6:30 do 17:00 h. Rodiče nově nastupujících dětí žádáme, aby se dostavili do 8.30 hodin.

V měsíci září probíhá pozvolná adaptace nově příchozích dětí.

S jejím průběhem a vývojem budou učitelé seznamovat rodiče a projednávat další vhodná řešení. 

 

Pomůcky do MŠ: vhodné přezůvky - bačkory,

Ramínko s kapsářem na oblečení

Vše je nutné podepsat jménem dítěte.

Těšíme se na vás.

                                                                   

                                                                 tým Mateřské školy 

_________________________________________________________

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 472/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující pravidla.

Bez úplatnosti předškolního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy - podle § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb. se bezúplatné vzdělávání stanovuje u dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Provoz Mateřské školy logopedické je celodenní. Pro všechny děti mateřské školy logopedické je stanovena výše úplaty ve stejné měsíční výši.

Výše úplaty

  • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena:

500,- Kč měsíčně - celodenní provoz

250,- Kč měsíčně – 4 hodiny denně

 

Úplata se hradí hotově či bezhotovostně na účet školy 2003310003/6000. V případě bezhotovostní platby je nutné informovat vedení Základní a Mateřské školy pro přidělení variabilního symbolu.

Ředitelka má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí.

 

                                                                        Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                           ředitelka školy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022 - 2023

  Zápis do mateřské školy od 1.9.2022
           
  Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ 
od 1.9.2022:
           
1 Reg.číslo   491/22 Přijat 9 b
2 Reg.číslo   474/22 Přijat 9 b
3 Reg.číslo   484/22 Přijat 8 b
4 Reg.číslo   490/22 Přijat 8 b
5 Reg.číslo   492/22 Přijat 8 b
6 Reg.číslo   495/22 Přijat 8 b
7 Reg.číslo   496/22 Přijat 8 b
8 Reg.číslo   489/22 Přijat 8 b
9 Reg.číslo   483/22 Přijat 8 b
           
           
10 Reg.číslo   487/22 Nepřijat 7 b
11 Reg.číslo   480/22 Nepřijat 7 b
12 Reg.číslo   500/22 Nepřijat 7 b
13 Reg.číslo   488/22 Nepřijat 7 b
14 Reg.číslo   486/22 Nepřijat 7 b
15 Reg.číslo   468/22 Nepřijat 7 b
16 Reg.číslo   503/22 Nepřijat 7 b
17 Reg,číslo   482/22 Nepřijat  7 b
18 Reg.číslo   471/22 Nepřijat 7 b
19 Reg.číslo   478/22 Nepřijat 6 b
20 Reg.číslo   494/22 Nepřijat 6 b
21 Reg.číslo   473/22 Nepřijat 6 b
22 Reg.číslo   481/22 Nepřijat 6 b
23 Reg.číslo   498/22 Nepřijat 6 b
24 Reg.číslo   476/22 Nepřijat 6 b
25 Reg.číslo   485/22 Nepřijat 6 b
26 Reg.číslo   479/22 Nepřijat 6 b
27 Reg.číslo   477/22 Nepřijat 5 b
28 Reg.číslo   499/22 Nepřijat 5 b
29 Reg.číslo   497/22 Nepřijat 1 b

 

27.5.2022                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                ředitelka školy

Všem nepřijatých dětem se omlouváme

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná 14.6.2022 v 15:30 ve třídě mateřské školy

Žádáme o potvrzení nástupu dítěte do 7.6.2022 a o účasti na schůzce. Děkujeme

 


Informace k procesu zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Základní školy a Mateřské školy, Praha 8, Za Invalidovnou1

Zákonní zástupci (účastníci řízení) mají právo se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí v přijímacím řízení ke vzdělávání (ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

 Termín k možnosti nahlédnutí do spisu je 17.5.2022 v době 13:00 až 15:30 hodin.

 Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem, nikoliv povinností.

Pro informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím obvyklých komunikačních kanálů.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30.5.2022.

Účastníci jsou vedeni pod číslem spisu. 

 

 

zápis do mš 2022.jpg

kriteria přijetí do MŠ 2022.doc 

 

____________________________________________________________________________________________

 Pozvánka na den otevřených dveří

 

Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu ke vzdělávání v mateřské škole nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. V době dodržování protiepidemiologických opatření není možná osobní návštěva školy.

Pořádáme den otevřených dveří ve středu od 9.2.2022 od 9:00 hodin, ve středu 9.3.2022 a ve středu 20.4.2022 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

 

 Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

_________________________________________________________________________________ 

 Zahájení školního roku 2021/2022

v mateřské škole bude 1.9. 2021.

 

Provoz je zajištěn od 6:30 do 17:00 h. Rodiče nově nastupujících dětí žádáme, aby se dostavili v době 8:00 až 9:00 hodin.

V měsíci září probíhá pozvolná adaptace nově příchozích dětí.

S jejím průběhem a vývojem budou učitelé seznamovat rodiče a projednávat další vhodná řešení. 

Třídní schůzka v MŠ se koná 1.9. 2021 v 15:30 h.

Během jednání rodičů ve škole a při třídních schůzkách je nutné používat roušku.

 

Pomůcky do MŠ: vhodné přezůvky - bačkory,

Ramínko s kapsářem na oblečení

Vše je nutné podepsat jménem dítěte.

Těšíme se na vás.

___________________________________________________

 

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

   

Zápis do mateřské školy od 1.9.2021

     
                   
   

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ

od 1.9.2021:

     
                   
 

1

Reg.číslo

 

327/21

přijat

 

     
 

2

Reg.číslo

 

332/21

přijat

       
 

3

Reg.číslo

 

337/21

přijat

       
 

4

Reg.číslo

 

334/21

přijat

       
 

5

Reg.číslo

 

328/21

přijat

       
 

6

Reg.číslo

 

330/21

přijat

       
 

7

Reg.číslo

 

335/21

přijat

       
 

8

Reg.číslo

 

323/21

přijat

       
 

9

Reg.číslo

 

349/21

přijat

       
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

     
 

10

Reg.číslo

 

339/21

Nepřijat

 

     
 

11

Reg.číslo

 

262/21

Nepřijat

 

     
 

12

Reg.číslo

 

333/21

Nepřijat

 

     
 

13

Reg.číslo

 

336/21

Nepřijat

 

     
 

14

Reg.číslo

 

326/21

Nepřijat

 

     
 

15

Reg.číslo

 

331/21

Nepřijat

 

     
 

16

Reg.číslo

 

329/21

Nepřijat

 

     
 

17

Reg,číslo

 

377/21

Nepřijat

 

     
 

18

Reg.číslo

 

397/21

Nepřijat

 

     
 

 19

Reg.číslo

 

338/21

Přijat

0.r.ZŠ

     
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

     
                   
                   
                   
                   

20.5.2021

   

Mgr. Vladimíra Šavrdová

     

ředitelka školy

 

                           

  ____________________________________________________________

Dobrý den, milí rodiče a milé děti.

Tento týden nás ve školce čeká poslední díl tématu Poznáváme své město - Praha.

Všechny vás moc pozdravujeme a pokud byste se k nám chtěli připojit, posíláme materiály k inspiraci.

Mějte se všichni moc hezky a brzy se těšíme na shledání ve školce.

                                                                                              Za MŠ Petra Jiroušková

 

TB č. 9 - Praha - 2 týden - distančně.docx

Příloha č. 1 - logopedie.jpg

příloha č. 2 - domy.docx

příloha č. 3 - grafomotorika.docx

Příloha č. 4 - Stavíme-domy-šikmé-čáry.jpg

Příloha č. 5 - dokreslování a vybarvování pražských domů.docx

 

_______________________________________________________________

Dobrý den, milí rodiče, dobrý den milé děti 🙂.

Zdravíme vás všechny ze školky, kde se tento týden budeme věnovat tématu Poznáváme své město - Praha.

Pokud byste se chtěli k nám připojit, posíláme materiály k inspiraci.

Mějte se moc hezky

                                                                        S pozdravem za MŠ Petra Jiroušková

 

TBM č. 9 - Praha - 1. týden.docx

Příloha č. 1 -popis obrázku.jpg

příloha č. 3 - grafomotorika.jpeg

příloha č. 4 - logopedie.jpg

příloha č. 5 - slož domeček z částí.jpeg

příloha č. 6 - omalovánka.jpg

příloha č. 7 - vybarvi panáčka dle geometrických tvarů.jpeg

 

__________________________________________________________________

Dobrý den, milí rodiče, dobrý den, milé děti, 

od pondělí 19.4.2021 bude provoz podle pravidelné provozní doby.

K organizaci:

Stále platí pokyn o přítomnosti max. 2 rodičů s dítětem v šatně, pokyn ohledně měření teploty při vstupu, povinnost respirátoru pro dospělé osoby a desinfekce rukou. Ve školce děti nemusí mít roušku.

Testování Vašich dětí si provedete sami. 

Po otestování si na výsledek testu i s dětmi čekáte před školkou, teprve po negativním výsledku můžete s dítětem do šatny a po svléknutí odchází dítě do třídy.

Počítejte tedy, prosím, s dobou čekání na výsledek testu a také s tím, že se může tvořit fronta. Nedokážeme odhadnout, jak plynulý celý proces při větším počtu dětí bude. 

Ve školce máme tento typ testu:

https://www.safework.cz/lepu-2019-ncov-antigen-rapid-test-kit-25-ks/

https://www.drmax.cz/lepu-2019-ncov-antigen-rapid-test-kit-25ks

 

videa s názornou ukázkou:

https://www.youtube.com/watch?v=FigYSYMPo30

https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

 

Přejeme Vám i dětem hezké dny a v pondělí se na Vás všechny těšíme.

Společnými silami to určitě zvládneme

Mějte se krásně 🙂

                                                                                za MŠ Petra Jiroušková

 ___________________________________________________________________________________________

 

zápis do mš 2021.jpg

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, milí rodiče, dobrý den, milé děti.

Zdravíme vás všechny ze školky a posíláme náměty pro ty, kteří by se chtěli tematicky připojit k programu ve školce takto na dálku.

Tento týden nás ve školce čeká pokračování v tématu "Poznáváme své město - doprava".

Téma pro vás opět zpracovala paní učitelka Iveta Kašpárková

Mějte se moc hezky a těšíme se brzy na shledání,

                                                                                 za MŠ Petra Jiroušková

TBM č. 9 - Doprava - 2 týden.docx

Příloha č. 1 - opakování.pdf

příloha č. 2 - modelování.pdf

příloha č. 3 - kolona aut - zrak.pdf

příloha č. 4- dopravni prostredky-grafomotorika10.pdf

příloha č. 5 - barvy.pdf

příloha č. 6 -vv.jpeg

____________________________________________________________________

 

Zahájení prezenční výuky

Vážení rodiče a milí žáci,

z nařízení vlády přechází naše škola od 12.4.2021 na prezenční výuku s pravidelným testováním. Pro děti MŠ a žáky 0. - 3. ročníku testování v doprovodu rodičů. LEPU testy.

Provoz MŠ pro předškolní děti v běžné provozní době,

Provoz školní družiny podle provozu před uzavřením škol (zahájením distanční výuky),

bližší informace u třídních učitelů,  

Těšíme se na vás.

 

 

TESTOVÁNÍ MŠ.pdf

https://www.msmt.cz

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 

Priloha č. 3_892344276_0_testovani diagram.pdf

Příloha č. 2_Návod testovací sada.PDF

 

 

                                                                            8.4.2021 Mgr. Vladimíra Šavrdová

______________________________________________________________

Dobrý den milí rodiče, dobrý den milé děti.

Všechny vás ze školky moc zdravíme. Věříme, že jste si společně užili prodloužený víkend a Velikonoce, i když ty byly letos opět trochu zvláštní.  

Tento týden na vás čeká zcela nový tematický blok zaměřený na poznávání našeho města. Městu se ve školce obvykle věnujeme 4 týdny a začínáme dopravou.

Téma "Doprava" pro vás tentokrát připravila paní učitelka Iveta Kašpárková. 

Opět děkujeme všem, co se nám do školky ozvali a poslali pár řádků nebo fotografií.

Mějte se moc hezky a těšíme se na vás brzy opět zpátky ve školce.

                                                                         Za MŠ Petra Jiroušková

TBM č. 9 - Doprava - distančně - 1 týden.docx

Příloha č. 1 - hádanky.jpg

Příloha č. 2 - geometrické tvary.pdf

příloha č. 3 - logopedie.jpg

příloha č. 4- dopravni prostredky-grafomotorika10.pdf

příloha č. 5 - puzzle.pdf

příloha č. 6 - správně x špatně.pdf

           _______________________________________________________

 

 

Dobrý den milí rodiče, dobrý den milé děti.

Zdravíme vás všechny ze školky. Doufáme se máte hezky, že jste všichni zdraví a že jste si užili další týden se zvířátky. Tento týden se budeme společně těšit na Velikonoce.

Opět děkujeme všem, co si našli chvilku a napsali nám do školky krátkou zprávu nebo poslali pár fotek.

Mějte se moc pěkně, užijte si Velikonoce a těšíme se brzo na shledání ve školce

                                                  za MŠ Petra Jiroušková

 

TBM č.8 - Velikonoce - distančně.docx

č.1 velikonoční zvyky.jpeg

č.2 posloupnost.jpeg

č.3 počítání vajíček.jpeg

č.4 grafo - zajíci.jpeg

č.5 grafo - beránek.jpeg

č.6 zrak 1.jpg

č.7 zrak 2.jpg

č.8 kraslice.jpg

č.9 beránek - šablona.jpg

č.10 postup beránek.jpg

č.11 hotový beránek.jpg

 

________________________________________ 

Dobrý den milí rodiče, dobrý den milé děti.

Posíláme ze školky pozdravení pro všechny a děkujeme všem, kteří si našli chvilku a poslali nám pár řádků nebo i fotek nazpátek. Potěšilo nás, že se vám téma se zvířátky líbilo. Ve školce se mu obvykle věnujeme dva týdny a proto i vás teď čeká druhý díl "Máme rádi zvířata".

Doufáme, že se vám všem daří dobře, že se s námi těšíte na sluníčko a na návrat do školky.

Mějte se moc hezky,

                                   za MŠ Petra Jiroušková

 

TBM č.8 - Máme rádi zvířata 2- distančně.docx

č.1 zvířata na farmě.jpg

č.2 slepice.jpg

č.3 zvířecí hádanky.jpg

č.4 kočka pomůcky.jpg

č.5 kočka výrobek.jpg

č.6 kde zvířátka bydlí.jpg

č.7 zvířecí rodiny.jpg

č.8 grafo - rovné čáry.jpg

č.9 jiný v řadě.jpg

č.10 sudoku.jpg

č.11 náhradní k sudoku.jpg

bonus-malované čtení-Kdo je zná.jpeg

 

______________________________________________________________________________________

 

Dobrý den milí rodiče a milé děti.

Všechny vás ze školky moc zdravíme a posíláme náměty na činnosti na tento týden s tématem "Máme rádi zvířata".

Doufáme, že se vám téma se zvířátky bude líbit a že si ho užijete. 

Posíláme velkou pochvalu všem dětem i rodičům za to, jak v uplynulém týdnu společnými silami volali na jaro a na sluníčko a věříme, že už brzy doopravdy přijde.

Děkujeme všem rodičům, kteří si našli chvilku a poslali nám pár řádek o tom, jak se máte a jak se vám daří. 

 

Mějte se moc hezky, posíláme pozdravy a věříme, že se zase brzy uvidíme

Za MŠ Petra Jiroušková

 

TBM č.8 - Máme rádi zvířata 1- distančně.docx

č.1a zvířata -popis obrázku.jpeg

č.1b zvířata- popis obrázku.jpeg

č.2 modelování.docx

č.3 zvířata a mláďata.jpg

č.4 grafo - vajíčka.jpg

č.5 grafo-kukly.jpeg

č.6 zvířata -slabiky.jpg

č.7 zrak - kuřata.jpg

č.8 hledání stínu.jpg

bonus-malované čtení-co kdo umí.jpeg

 

_______________________________________________________________

Dobrý den, milí rodiče,

jak jsem předem avizovala, posílám vám v přílohách náměty na činnosti s dětmi v tematickém bloku Jaro. 

Tématu Jaro se pravidelně ve školce věnujeme 4 týdny.

Na týden 8. - 12. 3. vám posílám první část "Sluníčko budí jaro".

Naleznete zde náměty na rozumové, hudební, pohybové a výtvarné aktivity, v pracovních listech lze zase pilovat grafomotoriku, smyslové vnímání nebo předmatematické představy. 

Můžete se připojit se všemi dětmi, budeme jenom rády. I s mladšími dětmi si z nabídky určitě něco vyberete. Vždy je možné aktivity vhodně přizpůsobit.

 Předškoláčcikteří mají distanční vzdělávání povinné, si vyberou nejméně 2 nabízené aktivity a zvolí alespoň 3 pracovní listy. Vypracované pracovní listy nám, prosím, schovávejte. Po návratu dětí do školky je založíme do jejich portfolií. 

Otázky v textu berte jako orientační, vycházejte z aktuálních schopností a možností svého dítěte. Některé z dětí je schopné souvislého projevu, další potřebuje podporu v podobě návodných otázek, jiné odpovídá jednoslovně, některé pouze opakuje - vždy to přizpůsobte na míru přesně pro vaše dítě. Je potřeba dítě nepodceňovat, aby se posouvalo dál, ale zároveň ho nepřeceňovat, aby mělo možnost zažít úspěch. Vždyť jste to právě vy, kdo zná své dítě nejlépe.

 

Kdyby vám nebylo cokoli jasné, ptejte se, pište.

Budeme rády za jakoukoli zpětnou vazbu, ať už v podobě mailu nebo fotografie.

Soubor obsahuje i bonusový list pro nejmenší čtenáře 

 

S pozdravem a přáním hezkých dní

                           za kolektiv MŠ Petra Jiroušková

 

TBM č.8 - 1. Sluníčko budí jaro - distančně.docx

č.1 obrázky jarních květin.jpg

č.2 jarní hádanky.jpg

č.3 jarní květiny.jpeg

č.4 dokresli polovinu.jpeg

č.5 spočítej květiny.jpeg

č.6 vyhledej stejné.jpg

č.7 skládání sněženky.jpg

č.8 výtvarka sneženka 1.jpg

č.8 výtvarka-sněženka 2.jpg

č.9 obrázek březen.jpg

 

 

___________________________________________________________________

Dobrý den, 

v příloze jsou přiloženy výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021.

 

Výsledky zápisu MŠ od 1.9.2020.doc

___________________________________________________________________

Dobrý den, rodiče a děti, 

v příloze zasíláme informace k pondělnímu návratu do Mateřské školy.

Příloha:

směrnice+vzdělávání+MŠ+od+1.6.2020.doc

 

Děkujeme za spolupráci.

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na na viděnou

                                   Za kolektiv Mateřské školy Mgr.Vladimíra Šavrdová

 

__________________________________________________________________

 

Milí rodiče,

zdravím Vás všechny i Vaše děti.

Rada Hlavního města Prahy, která uzavřela mateřské školy z důvodu epidemiologické situace, povoluje obnovit provoz mateřských škol speciálních.

Mateřská škola bude v provozu od 1.6.2020 v době od 7:00 do 16:30 hodin.

Vstup do budovy bude možný max.2 děti v šatně s doprovodem. Desinfekce bude ihned u vstupu do budovy.

Věnujte prosím pozornost přiloženému, dokumentu MŠMT k provozním podmínkám do konce školního roku 2019/2020: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Podmínky nástupu dětí do MŠ:

  1. Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest.
  2. Nástup je podmíněn vyplněním Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. (čestné prohlášení je v příloze)
  3. Každý den projde dítě zdravotním filtrem, zda nevykazuje příznaky respiračního onemocnění.
  4. Pokud bude během dne dítě vykazovat příznaky respiračního onemocnění, jsme povinni dítě z kolektivu oddělit, kontaktovat zákonné zástupce a neprodleně volat epidemiologické oddělení KHS.

 

Dítě si můžete ponechat doma a čerpat dále OČR za podmínek:

  1. Pokud se na ně vztahuje povinné vzdělávání (děti 5-6 leté, OŠD).
  2. Pokud je dítě nebo rodinný příslušník osobou s rizikovými faktory.
  3. Pokud vyplníte Čestné prohlášení k ošetřovnému MPSV. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nechcete-poslat-dite-do-skoly-muzete-prijit-oosetrovne-40322436

Prosím sledujte stránky MPSV.

Apelujeme na Vás, abyste zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do naší MŠ. Péče o děti v MŠ do konce června 2020 je zamýšlena primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Do konce tohoto školního roku se z důvodů epidemiologických opatření nebudou konat žádné společné akce.

Skutečnost, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí dne 1.6.2020 nebo nenastoupí nám prosím nahlaste do 22.5. 2020 do 16.00 hodin na sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz nebo telefonicky

 

 

Děkujeme za spolupráci.

Přejeme všem pevné zdraví.

Za kolektiv Mateřské školy Mgr.Vladimíra Šavrdová

 

Příloha:

příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

_______________________________________

 

Od 17.3.2020 je přerušen provoz mateřské školy.

-----------------------------------------------------------------------

Rada hlavního města Prahy schválila uzavření mateřských škol po dobu platnosti mimořádných opatření. (usnesení č. 589)

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Milé děti a milí rodiče, 

moc vás všechny zdravíme z mateřské školy a těšíme se brzy na viděnou...

A aby nám čas rychleji utekl, posíláme nápady a úkoly pro tvoření a učení a radost :-)

Tématem je dům a a lidé, kteří v něm žijí. A pak se podívejte na některá povolání...

A kdo by chtěl, může se seznámit s městem, ve kterém žijeme, postavit si věž z geometrických tvarů, rozstříhat a slepit jednu známou rozhlednu. Poznáte jakou?

Přejeme všem pevné zdraví a hezké jaro

Vaše školička

 

Teplo domova.pdf

Povolání.pdf

Karlův most - sochy.pdf

Královská cesta - skládačka.pdf

Rozhledna - skládání celku z částí.pdf

Věž z geometrických tvarů.pdf

 

 

 

Milé děti a milí rodiče, 

moc vás zdravíme do vašich domovů a posíláme něco pro zábavu pro předškoláky.

Tématem je jaro. 

Přejeme vám všem všechno dobré a pevné zdraví. 

Vaše školička.

 

Jarní květiny.pdf

Na co začínají slova.pdf

Tvary.pdf

Zvířata a jejich mláďata.pdf

PL - Velikonoce.pdf

 

Milé děti a milí rodiče,

posíláme Vám všem další vzkaz z Mateřinky a posíláme pracovní listy na dopravní výchovu.

Přejeme všem všechno dobré a hlavně pevné zdraví.

Vaše školička

 

Alenka a dopravní prostředky.pdf

Autíčko z papíru.pdf

Barevné vláčky.pdf

Co neděláme na silnici.pdf

Druhy dopravních prostředků.pdf

Loď z geometrických tvarů.pdf

Skrývačka autíčka.pdf

 

 

 

 

 

zápis do mš 2020_ořez.png


 

výsledky zápisu dětí do MŠ od 1.9.2024

Datum konání: 31. 5. 2024

výsledky zápisu MŠ, 2024-2025.pdf

 

schůzka rodičů nově přujatých dětí se koná 18.6.2024 od 15:30 hodinZápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 12. 5. 2020

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 organizujeme přednostně bezkontaktní formou. Dokumenty zasílejte v době 1. - 12.5.2020 prostřednictvím datové schránky, emailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo české pošty. V případě potřeby předat dokumenty osobně, je možné využít termíny v den 12.5.2020 od 8 do 16 hodin. k rezervaci využijte rezervační kalendář. Vyberte si čas, který vám vyhovuje a není rezervován, zašlete nám vaši žádost o rezervaci na naši emailovou adresu (záložka - napište nám), my vám zpět čas potvrdíme a zarezervujeme.

Dokumenty:

zápisový lístek - žádost 

žádost o přijetí do MŠ

doporučení ŠPZ

evidenční list vyplněný a potvrzený lékařem (dítě může do kolektivu, vyžaduje zvýšenou péči, očkování)

 

Přílohy ke stažení:

EL - MŠ.pdf

kriteria přijetí do MŠ.doc

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.doc

žádost o přijetí do MŠ.doc

 

Rezervační tabulka

Hodina 12.5.2020
8:00  
8:20  rezervováno
8:40  
9:00  rezervováno
9:20  
9:40  
10:00  rezervováno
10:20  rezervováno
10:40  rezervováno
11:00  
11:20  
11:40  
12:00  
12:20  
12:40  
13:00  
13:20  
13:40  
14:00  rezervováno
14:20  
14:40  
15:00  
15:20  
15:40