Drobečková navigace

Aktuality > Novinky

Novinky 

 

 

Důležité upozornění

 

Výuka v ZŠ v týdnu 19.4.-23.4.2021 od 8:00 do 11:40 hodin,

dále podle pravidelného rozvrhu.

Provoz školní družiny a mateřské školy podle pravidelné provozní doby.

 

                                                                   15.4.2021 Mgr. Vladimíra Šavrdová 

 

___________________________________________________________________

 

Zahájení prezenční výuky

Vážení rodiče a milí žáci,

z nařízení vlády přechází naše škola od 12.4.2021 na prezenční výuku s pravidelným testováním. Pro děti MŠ a žáky 0. - 3. ročníku testování v doprovodu rodičů. LEPU testy.

Provoz MŠ pro předškolní děti v běžné provozní době,

Provoz školní družiny podle provozu před uzavřením škol (zahájením distanční výuky),

bližší informace u třídních učitelů,  

Těšíme se na vás.

 

 

https://www.msmt.cz

 

Priloha č. 3_892344276_0_testovani diagram.pdf

Příloha č. 2_Návod testovací sada.PDF

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 

 

 

                                                                        8.4.2021 Mgr. Vladimíra Šavrdová 

 

 ________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na den otevřených dveří

 Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu k základnímu vzdělávání, odkladu školní docházky, nástupu do 1. třídy, 0. ročníku – přípravné třídy, nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. V době dodržování proti epidemiologických opatření není možná osobní návštěva školy.

Pořádáme den otevřených dveří 18.2. 2021 od 9:00 hodin a 18.3.2021 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

 

 Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
od středy 18. 11. 2020 je opět zahájena prezenční výuka ve všech ročnících škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žádám Vás o spolupráci při vybavení dětí rouškami, které budou z preventivních důvodů používat ve všech prostorách školy. Nadále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

Žádáme o důsledné sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte. Žák s příznaky respiračního onemocnění, případně zvýšenou teplotou se nemůže účastnit výuky.

 

Děkujeme za spolupráci a respektování pokynů.

 

V Praze, 12.11.2020                                                  Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

Odkazy na aktuality z MŠMT a školní jídelnu:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

https://www.zs-strozziho.cz/jidelna/

_____________________________________________________________________

VÁŽENÍ RODIČE,

od 14.10.2020 probíhá výuka podle rozvrhu s výjimkou TV a HV. Provoz školní družiny je nepřerušen. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné odhlásit obědy.

Od 15.10. do 23.10.2020 nelze volit z nabídky dvou obědů ve školní jídelně.

V Praze dne 13.10.2020

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření nemoci COVID - 19 Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Povinností školy je vzdělávat a zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost. 

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Součástí systému Chytré karantény je aplikace eRouška, která pomáhá eliminovat přenos nákazy. Zapojení do systému je zcela na dobrovolnosti.

 

Pro žáky naší školy od 12.10.2020 nastávají tyto změny:

Mateřská škola – provoz pravidelný, v době podzimních prázdnin provoz omezen podle počtu docházejících dětí.

Základní škola  1. stupeň - výuka bude probíhat ve standartním rozvrhu. HV je poslechová, TV se nevyučuje. 5. ročník je se změnou rozvrhu seznámen prostřednictvím ŽK – odpadá TV

                             2.stupeň  žáci se budou vzdělávat prezenčně, se změnou rozvrhu jsou seznámeni a informace mají ŽK, odpadá TV a HV nahrazena jiným předmětem

 

Z nařízení vlády se mění termín podzimních prázdnin - 26.- 30.10.2020

 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

Výňatek:

  • provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16odst. 9 školského zákona
  • provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,7.provoz škol, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
  • Zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

 

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

ředitelka školy

 V Praze dne 9.10.2020

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020 v 8:00 h slavnostním shromážděním na školní zahradě.

 

V době shromáždění a pobytu v areálu školy žádáme rodiče i žáky o dodržování hygienických opatření (mimořádné opatření MZČR - MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN- roušky, desinfekce, rozestupy). Dbejte pokynů zaměstnanců školy.

 

Po zahájení se přesunou žáci s třídními učiteli do tříd podle pokynů tak, aby byly dodrženy bezpečné vzdálenosti a třídy se nemísily. Žáky 0., 1. a 2. ročníků doprovodí rodiče a společně se zúčastní úvodní hodiny a třídní schůzky. Na zákonné zástupce žáků ostatních ročníků se budeme těšit v jiné dny. Termíny upřesní třídní učitelé.

Před vstupem do budovy je nutné zakrýt dýchací cesty a použít desinfekci na ruce.

S sebou roušky, elán a radost.

 

Těšíme se na vás.

Za pedagogický sbor 

                                      Vladimíra Šavrdová

                                            ředitelka školy