Sponzoři

 Děkujeme za podporu sponzorům, kteří školu podpořili ve školním roce 2018-2019:

  • na pomůcky pro zájmový kroužek Šikovné ručičky
  • obohacení dětské knihovny v MŠ
  • rytmické hudební nástroje pro MŠ
  • osobní počítač pro využití v přípravných ročnících