Drobečková navigace

Aktuality > Školní družina > Informace školní družina

Školní družina

Pečuje o žáky z 0. až 3. ročníku, výjimečně ze 4.i 5. ročníku, integruje žáky ze základní školy pro děti s poruchami učení i žáky s lehkým mentálním postižením.
Nabízí  dětem všestranné aktivity včetně přípravy na vyučování. Výchovně podporuje a rozvíjí péči rodiny.

Školní družina přednostně přijímá žáky zaměstnaných rodičů.