Drobečková navigace

Aktuality > Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ

 

Dokumenty ke stažení - zápis pro školní rok 2023/2024

     Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci jsou upraveny formy a možnosti zápisu žáků pro školní rok 2023/2024. Bližší informace jsou uvedeny v odkazu Formy a možnosti ... Preferujeme podání žádostí elektronicky nebo prostřednictvím české pošty.

 

   

formy a možnosti zápisu k ZV23-24.docx

kriteria ZŠ a 0.r 2023.2024.docx

Žádost o přijetí do ZŠ.docx

Žádost o přijetí ZŠ - individuálních možností.doc

nahlížení do spisu ZŠ a 0.r 2023.2024.docx 

 

 

zápis 2023.png

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Žádáme zákonné zástupce, aby do 13.5.2022 potvrdili rozhodnutí o nástupu do školy.

Děkujeme

  Zápis pro školní rok 2022/2023    
               
  Seznam  žáků do 1.ročníku pro ŠR 2022/2023:    
1 Reg.číslo   240/22 přijat      
2 Reg.číslo   270/22 přijat      
3 Reg.číslo   256/22 přijat      
4 Reg.číslo   255/22 přijat      
5 Reg.číslo   287/22 přijat      
6 Reg.číslo   289/22 přijat      
7 Reg.číslo   290/22 přijat      
8 Reg.číslo   291/22 přijat      
9 Reg.číslo   293/22 přijat      
10 Reg.číslo   294/22 přijat      
11 Reg.číslo   295/22 přijat      
12 Reg.číslo   296/22 přijat      
13 Reg.číslo   297/22 přijat      
14 Reg.číslo   300/22 přijat      
15 Reg.číslo   304/22 přijat      
16 Reg.číslo   305/22 přijat      
17 Reg.číslo   308/22 přijat      
18 Reg.číslo   319/22 přijat      
19 Reg.číslo   325/22 přijat      
20 Reg. číslo   324/22 přijat      
21 Reg.číslo   330/22 přijat      
22 Reg.číslo   332/22 přijat      
23 Reg.číslo   329/22 přijat      
24 Reg.číslo   343/22 přijat      
25 Reg.číslo   317/22 přijat      
               
1 Reg.číslo   336/22 nepřijat      
2 Reg.číslo   309/22 nepřijat      
3 Reg.číslo   302/22 nepřijat      
               
  Seznam udělených odkladů povinné školní docházky:  
1 Reg. číslo   274/22        
2 Reg. číslo   258/22        
3 Reg. číslo   253/22        
4 Reg. číslo   288/22        
5 Reg. číslo   292/22        
6 Reg. číslo   301/22        
7 Reg. číslo   303/22        
8 Reg. číslo   313/22        
9 Reg. číslo   320/22        
10 Reg. číslo   323/22        
11 Reg. číslo   326/22        
12 Reg. číslo   331/22        
13 Reg. číslo   328/22        
14 Reg. číslo   390/22        
               
               
  Seznam přijatých žáků do 0.ročníku pro ŠR 2022/2023  
               
1 Reg.číslo   274/22        
2 Reg.číslo   258/22        
3 Reg.číslo   253/22        
4 Reg.číslo   288/22        
5 Reg.číslo   292/22        
6 Reg.číslo   301/22        
7 Reg.číslo   303/22        
8 Reg.číslo   312/22        
9 Reg.číslo   320/22        
10 Reg.číslo   326/22        
11 Reg.číslo   331/22        
12 Reg.číslo   328/22        
13 Reg.číslo   298/22        
14 Reg.číslo   307/22        
15 Reg.číslo   313/22        
16 Reg.číslo   321/22        
17 Reg.číslo   322/22        
18 Reg.číslo   323/22        
19 Reg.číslo   344/22        
               
               
  Správní řízení přerušené, neukončené      
               
1 Reg.číslo   299/22        
2 Reg.číslo   390/22        
3 Reg.číslo   318/22        
               
               
               
29.4.2022     Mgr. Vladimíra Šavrdová    
      ředitelka školy      
               

 

Informace k procesu zápisu pro školní rok 2022/2023

do Základní školy a Mateřské školy, Praha 8, Za Invalidovnou1

Zákonní zástupci (účastníci řízení) mají právo se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí v přijímacím řízení ke vzdělávání (ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

 Termín k možnosti nahlédnutí do spisu je 27.4.2022 v době 12:30 až 15:30 hodin.

 Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem, nikoliv povinností.

Pro informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím obvyklých komunikačních kanálů.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 29.4.2022.

Účastníci jsou vedeni pod číslem spisu. 


 

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 5.4. a 6.4.2022 od 12 do 16 hodin. Využijte možnost registrace v rezervačním systému školy (záložka v nabídce).

Děkujeme

_____________________________________________________________

Dokumenty ke stažení - zápis pro školní rok 2022/2023

     Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci jsou upraveny formy a možnosti zápisu žáků pro školní rok 2022/2023. Bližší informace jsou uvedeny v odkazu Formy a možnosti ... Preferujeme podání žádostí elektronicky nebo prostřednictvím české pošty.

 

 

Formy a možnosti zápisu k základnímu vzdělávání pro ŠR 2022-2023.docx.pdf

Kriteria ZŠ a 0.r 2022.2023.pdf

Žádost o přijetí do ZŠ.docx

Žádost o přijetí ZŠ - individuálních možností.doc

Potvrzení nástupu do 1.ročníku2022.doc

 

zápis 2022.png

_______________________________________________

 

Příprava na vstup do školy od září 2022

příprava na školu 2022 leták.png

 

________________________________________________

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022 

 

Vážení rodiče, žádáme vás, sdělte nám do 15.5.2021  vyplněným dotazníkem, své rozhodnutí o nástupu dítěte do školy od září 2021.

 

Dotazník ke stažení zde: Potvrzení nástupu do 1.ročníku2021.doc

 

Děkujeme

 

    Zápis pro školní rok 2021/2022    
               
    Seznam žáků do 1.ročníku pro ŠR 2021/2022:    
               
  1 Reg.číslo   245/21 přijat    
  2 Reg.číslo   223/21 přijat    
  3 Reg.číslo   257/21 přijat    
  4 Reg.číslo   213/21 přijat    
  5 Reg.číslo   216/21 přijat    
  6 Reg.číslo   239/21 přijat    
  7 Reg.číslo   230/21 přijat    
  8 Reg.číslo   214/21 přijat    
  9 Reg.číslo   243/21 přijat    
  10 Reg.číslo   241/21 přijat    
  11 Reg.číslo   224/21 přijat    
  12 Reg.číslo   261/21 přijat    
  13 Reg.číslo   215/21 přijat    
  14 Reg.číslo   284/21 přijat    
  15 Reg.číslo   227/21 přijat    
  16 Reg.číslo   221/21 přijat    
  17 Reg.číslo   238/21 přijat    
  18 Reg.číslo   218/21 přijat    
  19 Reg.číslo   225/21 přijat    
  20 Reg. číslo   197/21 přijat    
  21 Reg.číslo   203/21 přijat    
  22 Reg.číslo   226/21 přijat    
  23 Reg.číslo   229/21 přijat    
               
               
    Seznam udělených odkladů povinné školní docházky:  
  1 Reg. číslo   250/21      
  2 Reg. číslo   244/21      
  3 Reg. číslo   228/21      
  4 Reg. číslo   222/21      
  5 Reg. číslo   246/21      
  6 Reg. číslo   234/21      
  7 Reg. číslo   265/21      
  8 Reg. číslo   176/21      
  9 Reg. číslo   249/21      
  10 Reg. číslo   217/21      
               
               
    Seznam přijatých žáků do 0.ročníku pro ŠR 2021/2022
  1 Reg.číslo   242/21      
  2 Reg.číslo   250/21      
  3 Reg.číslo   228/21      
  4 Reg.číslo   222/21      
  5 Reg.číslo   246/21      
  6 Reg.číslo   234/21      
  7 Reg.číslo   265/21      
  8 Reg.číslo   176/21      
  9 Reg.číslo   249/21      
  10 Reg.číslo   217/21      
  11 Reg.číslo   248/21      
               
               
               
    Správní řízení přerušené, neukončené    
               
  1 Reg.číslo   247/21      
  2 Reg.číslo   282/21      
               
               
  07.05.2021     Mgr. Vladimíra Šavrdová    
        ředitelka školy    
               

 

 

__________________________________________________ 

pozvánka.JPG

 

 

Dokumenty ke stažení - zápis pro školní rok 2021/2022

 Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci jsou upraveny formy a možnosti zápisu žáků pro školní rok 2021/2022. Bližší informace jsou uvedeny v odkazu Formy a možnosti ... Preferujeme podání žádostí elektronicky nebo prostřednictvím české pošty.

Formy a možnosti zápisu k základnímu vzdělávání pro ŠR 2021-2022.pdf

Kriteria k přijetí do ZŠ 2021 (1.r0.r ŠD).pdf

Žádost o přijetí do ZŠ.docx

Desatero budoucího prvňáčka.docx

Jak můžete pomoci svým dětem.docx

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

 

Seznam žáků - přijatí 1.rOŠD 0.r.2020-2021.pdf

 

Vážení rodiče, žádáme vás, sdělte nám do 20.5.2020  elektronicky nebo telefonicky, své rozhodnutí o nástupu dítěte do školy od září 2020.

Stačí – jméno dítěte -  nastoupí x nenastoupí.

                                                                                        Děkujeme

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dokumenty ke stažení - zápis pro školní rok 2020/2021

 Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci jsou upraveny formy a možnosti zápisu žáků pro školní rok 2020/2021. bližší informace jsou uvedeny v odkazu Formy a možnosti ... Preferujeme podání žádostí elektronicky nebo prostřednictvím české pošty.

Zápisní lístek a možnosti vzdělávání.docx

Žádost a souhlas zákonného zástupce .docx

Formy a možnosti zápisu k základnímu vzdělávání pro ŠR 2020-2021.pdf

Kriteria k přijetí do ZŠ 2020 (1.r0.r ŠD).pdf 

Desatero budoucího prvňáčka.docx

Jak můžete pomoci svým dětem.docx

Zástupci uchazeče o vzdělávání mají možnost využít práva nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 20.4.2020 v době 13 - 16 hodin po předchozí telefonické dohodě, podle §38 a §36 odst.3 správního řádu  

 

Tabulka pro rezervaci na zápis 2020

hodina 14.4.2020 15.4.2020
8:00    
8:20    

8:40

rezervováno  
9:00 rezervováno rezervováno
9:20    
9:40   rezervováno
10:00 rezervováno   
10:20    
10:40 rezervováno   
11:00 rezervováno   
11:20    
11:40    
12:00    
12:20 rezervováno  
12:40    
13:00 rezervováno rezervováno 
13:20    
13:40 rezervováno  
14:00 rezervováno  
14:20    

14:40

   
15:00   rezervováno 
15:20    
15:40