Drobečková navigace

Aktuality > Školní družina > Aktuality ŠD

Aktuality ŠD


Školní družina 

V době školních prázdnin je zajištěn pro rodiče, kteří nemohou zajistit dohled nad svými dětmi, provoz školní družiny ve dnech 19.8. - 23.8.2024 od 8 do 16 hodin. Provoz je zajištěn bez stravování (děti si přinesou polodenní  či celodenní svačinu). Provoz školní družiny je zpoplatněn 500 Kč + možné další finanční náklady spojené s programem.

Úhrada za prázdninový provoz ŠD do 24.5.2024.

 

                                                                                           Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                                  ředitelka školy

_________________________________________________

 

Školné od školního roku 2024/2025

Rozhodnutím Rady HMP usnesením č.510 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na 800 Kč / měsíc a za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech 400 Kč / měsíc. Výše úplaty je tak stanovena cca v polovině maximálně možných částek.

 

                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               ředitelka školy

____________________________________________________________

Školné  pro školní družinu na školní rok 2023/2024

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 8, Za Invalidovnou 1 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ve výši  100 Kč měsíčně

Úplata se hradí hotově či bezhotovostně na účet školy 2003310003/6000. V případě bezhotovostní platby je nutné informovat vedení Základní a Mateřské školy pro přidělení variabilního symbolu.

 

Podle § 11 odst. 3 vyhlášky o zájmovém vzdělávání může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.

 

 

                                                                                 Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                       ředitelka školy

  

 

______________________________________________________

Školné  pro školní družinu na školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 8, Za Invalidovnou 1 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ve výši  100 Kč měsíčně

Úplata se hradí hotově či bezhotovostně na účet školy 2003310003/6000. V případě bezhotovostní platby je nutné informovat vedení Základní a Mateřské školy pro přidělení variabilního symbolu.

 

Podle § 11 odst. 3 vyhlášky o zájmovém vzdělávání může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.

 

 

                                                                                 Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                       ředitelka školy

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Přeplatky za obědy

Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2022 (přeplatek mínus záloha na září 2022 = vratka).

Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého přeplatku z tohoto školního roku, musí nahlásit jméno strávníka a č.účtu (nejlépe e-mailem: jídelna@zs-strozziho.cz) a přeplatek mu bude zaslán do 31.7.2022 na účet.

Z důvodu navýšení cen za potraviny jsme nuceni zdražit obědy. Změna ceny oběda od 1.9.2022

Kategorie:

Cena oběda nyní

Cena oběda od 1.9.2022

Strávníci 7-10 let

29,- Kč

36,- Kč

Strávníci 11-15 let

31,- Kč

38,- Kč

Strávníci 15 a více let

32,- Kč

39,- Kč

Cizí strávníci

80,- Kč

106,- Kč

                                                               Krásné prožití letních prázdnin přejí zaměstnanci školní jídelny ZŠ Petra Strozziho

__________________________________________

A ještě jedno pozdravení ze ŠD...

Velikonoce se opět přiblížily a my jsme zase doma. Je to opravdu velmi nelehké doba a nám nezbývá nic jiného, než se s tím vypořádat. Důležité je zachovat si veselou mysl. K tomu nám pomůže pobyt venku a radost z ručně vyrobené velikonoční dekorace.

 Když půjdete na procházku, vnímejte přírodu všemi smysly (zrakem- zelená se travička, petrklíče hýří barvami, sluchem- zpěv ptáčků, čichem- jaro prostě voní). Tak a teď něco pro inspiraci tvoření. Posíláme velmi jednoduché návody, především pro malé děti - ať vše stihneme vytvořit do Velikonoc :-)

jarní tvoření pro malé děti.docx

 

______________________________________________________________________________

Milé děti a rodiče školní družiny.

 

Posíláme z družiny pozdravení pro všechny  a také posíláme  několik úkolů, které si můžete doma splnit :-)

Doufáme, že se vám všem daří dobře, že se s námi těšíte na sluníčko a na návrat do družiny.

 

Hádanka jaro.pdf

kytička - vybarvování.pdf

vybarvování podle čísel.pdf

 

____________________________________________________________________________________________

 

Milé děti a rodiče školní družiny.

 

Všechny moc zdravíme. Myslíme na Vás, jak zvládáte toto těžké období. I když máme různá omezení, choďte s rodiči na procházky (v rámci možností) a pozorujte měnící se jarní přírodu. Ta je v tomto kvetoucím čase nejkrásnější. 

Milé děti, moc se nám všem po Vás stýská. Vymýšlíme různé hry, nápady do družinky.  

Držíme palce rodičům. Zvládat školní povinnosti, domácnost a zaměstnání je nadlidský výkon. Velký obdiv Všem.

 A aby nám ten čas rychleji utelk, máme pro vás jednu hru na ukrácení dlouhé chvíle a pro případ špatného počasí :-)

Domácí bojovka.pdf 

 

Snad se již brzy shledáme.

 My všichni ze ŠD.

 

 

___________________________________________________

Milé děti, rodiče a všichni příznivci naší ŠD.

 

Tak jsme zase doma! Doufám, že jste všichni zdrávi a zvládáte učení z domova. Čekají nás asi ještě nelehké dny. Udržet si dobrou náladu a veselou mysl je stále obtížnější. Věřím však, že to zvládneme, máme přeci již zkušenosti z jara. 

I když se nám dny krátí, světla ubývá (a času s vytíženými rodiči není nazbyt), snažte se chodit na procházky, proběhněte se v parku nebo na hřišti. Podzim hýří všemi barvami. Nasbírejte si barevné listy a vytvořte si z nich kytici. Nebo si listy nabarvěte fixami a obtiskněte na papír. Pokud máte domácího mazlíčka, věnujte mu větší pozornost a více času. Mnohonásobně se Vám to vrátí. Je to nejlepší léčba proti špatné náladě. A píši z vlastní zkušenosti. Můžete mi ho namalovat a poslat obrázek nebo vyfotit. Až se shledáme, vytvoříme si galerii z koronavirové doby. Snad to bude brzy. 

Blíží se svátek Sv. Martina, a tak se budeme těšit, že nám přiveze na bílém koni třeba trochu sněhové nadílky. No, uvidíme.

Mějte se moc hezky, buďte na sebe opatrní a pomáhejte svým rodičům.

 

Martina Rašková a my všichni ze ŠD.

 

 nápady na tvoření.jpg

barevný list.jpg

ježek z brambory a šípkovými bodlinami.jpg

 

 


              Informace