Drobečková navigace

Aktuality > Úvod

 

Vítejte na našich stránkách!

Práce škol spočívá na úzké spolupráci mezi školou a rodiči, na vzájemné důvěře mezi všemi účastníky - dětmi, rodiči, učiteli a na zajištění všestranného individuálního přístupu ke všem dětem podle jejich aktuální potřeby. 

Vedle standardních aktivit daných vzdělávacími programy, nabízí škola různorodé činnosti pro posílení znalostí a dovedností dětí a to v rámci výuky i pobytu v předškolních zařízeních i ve školní družině. Škola má minimální preventivní program pro oblast prevence rizikového chování.

Škola nabízí žákům zájmové kroužky - kroužek sportovní, dramatický a kroužek rukodělný. Veškeré činnosti posilují znalosti žáků, rozvíjejí jejich schopnosti zejména v oblasti kreativity a komunikativních dovedností, vedou k posílení jejich sebevědomí a jsou i prevencí nežádoucích společenských jevů. Veškeré činnosti školy jsou zaměřeny na dosažení co nejlepšího budoucího společenského uplatnění našich žáků.

Škola má moderně vybavené učebny, keramickou pracovnu, žákovskou kuchyni, školní dílnu, 2 počítačové učebny a odbornou učebnu logopedické péče pro všechny žáky a žákovskou knihovnu. Má pěkný herní i  sportovní prostor ve velké školní zahradě.

Od listopadu 2015 je v provozu nově vystavěná část budovy - křídlo L - ve které je umístěna mateřská škola s výdejnou jídla, školní družina, 3 učebny, žákovská dílna a tělocvična.

Ve školách pracují speciální pedagogové, výchovný poradce a školní psycholog.

 

Mgr. Vladimíra Šavrdová

ředitelka školy